Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.3.11 / dotaz č. 26508
Dobrý den,
zvažuji možnosti vytápění pro dřevostavbu s tepelnou ztrátou kolem 5kW, spotřebu TV pro 4 osoby uvažuji cca 5,4MWh/rok (snad je to optimální odhad, nevím jak to posoudit) a spotřebu el. energie pro spotřebiče 2,5MWh/rok.
Vytápění bude teplovodní s radiátory.

Nechci žádné finančně příliš náročné technologie (rekuperace, tep. čerpadlo, soláry apod.), nemám na to požadované finanční prostředky.

Zvažuji tyto varianty:
A) Primární zdroj elektrokotel s možností přitápění v obývacím pokoji krbovými kamny, výhoda sazby D45.
B) Plynový kondenzační kotel jako jediný zdroj vytápění . Ohřev TV rovněž plynem , příp. elektřinou s použitím kombinovaného zásobníku teplé vody. Toto řešení mi umožní přiznání sazby D26.
C) Primární zdroj krbová kamna s výměníkem, druhý zdroj elektrokotel, výhoda sazby D45.

Ad A) Mám spočítány celkové náklady na spotřebu el. energie cca 47.000,- Kč/rok, v případě vytápění 100% elektrokotlem. Při použití krbových kamen, jako doplňujícího zdroje vytápění, by kamna vytápěla obývací pokoj s kuchyní , což je cca 30% celkové podlahové plochy domu. Pořizovací náklady na elektrokotel jsou v ceně domu, náklady na vybudování komína a pořízení kamen min. 65.000,-Kč.

Ad B) Zde mi vychází náklady na plyn cca 20.500,-Kč/rok a elektřinu cca 15.500,-Kč/rok. Celkem 36.000,-Kč/rok. Takže celkem nezanedbatelná úspora. Pořizovací náklady by vůči elektrokotli (bráno bez krbových kamen) byly zhruba o 70.000 až 80.000,-Kč vyšší, tedy návratnost ještě v rozumné míře.

Ad C) K této variantě se přikláním nejméně. Nutnost nákupu a skladování dřeva, manipulace se dřevem, zatápění a čištění kamen. Navíc při 100% používání kamen mi vychází úspora vůči použití plynu cca 2.000,-Kč/rok. Bez použití akumulační nádrže bych nejspíš musel použít „vychlazovací smyčku“, což by úspory snižovalo v případě častého přehřátí systému. Navíc nevím, jestli jde takto i ohřívat TV. Pořizovací náklady na tento systém budou nad 100.000,-Kč
S akumulační nádrží se vstupní náklady navyšují nad únosnou míru a přetrvává nevýhoda diskomfortu.
Jediná výhoda je sazba D45, když budu mít i elektrokotel.

Když to takto shrnu, tak se mi jako nejvýhodnější jeví plynový kondenzační kotel. Plný komfort, relativně levný provoz, s kombinovaným bojlerem (8hod. NT), ještě únosná výše pořizovacích nákladů.

Z hlediska výše pořizovacích nákladů je jednoznačně nejlepší použít elektrokotel jako jediný zdroj vytápění, ale cena za spotřebu el. energie se mi zdá příliš vysoká navzdory 20hod. NT.

Všechny propočty jsem prováděl pomocí programu Hestia5 a srovnávací tabulky na TZB-info.cz.

Mé otázky:
1) Kdybych při variantě A maximálně přitápěl krbovými kamny obývací pokoj, dá se zhruba odhadnout roční úspora na vytápění vůči topení pouze elektrokotlem? Chci posoudit zda by se vůbec vyplatilo investovat do budování komína a pořizování krbových kamen.
2) Váš názor na mé, výše uvedené úvahy. Jsem laik a je možné, že je tam mnoho nepřesností nebo nesmyslů.
3) Existují ještě další varianty s nízkými pořizovacími náklady?
Vážený pane,
Váš rozbor problému je celkem přesný a jasný a nic zásadně odlišného se asi nedá vymyslet. Bylo by ještě možné vzít do úvahy solární systém na ohřev vody jako doplněk pokud bude hlavním zdrojem elektřina. Předpokládám, že cena elektřiny bude v budoucnu tak vysoká, že by to mělo návratnost i bez dotace. Místo kotle na plyn by bylo možné uvažovat o kotli na pelety, cena pelet bude asi vždycky nižší než cena plynu.
Pokud byste zvolil variantu A tak je asi třeba posuzovat ta krbová kamna nejen z hlediska jejich příspěvku k energetické spotřebě, ale také jako záložní zdroj pro případ, že vypadne elektřina (k tomu by v budoucnu klidně mohlo docházet i častěji než dnes). Odhadnout kolik procent tepla by se dalo zajistit topením dřevem v krbové vložce si netroufám, to hodně záleží na tom kolik času tomu můžete věnovat. Vyšší stupeň využití dřeva jako paliva lze docílit když je možnost rozvedení teplého vzduchu po celém domě (např. v systémech s rekuperačním větráním a když je v domě nějaká možnost akumulace tepla v hmotě domu (v tomto případě nejaké zděné příčky, komín s kanály pro rozvod vzduchu do podkroví nebo kachlová kamna a pod) .

Odpověď na vaše otázky by tedy mohla být následující:
var.A-elektřina:
Pokud ten dům ještě nestojí, tak bych v případě, že hlavním zdrojem energie bude elektřina uvažoval ještě o nějakých možnostech jak snížit tepelné ztráty t.j. především. o systému rekuperačního větrání (to by ještě snížilo tu výpočtovou ztrátu a roční potřebu tepla). Když by byla rekuperace, tak za výměník by se umístila el. topná vložka pro dohřev vzduchu a zbytek by se dotopil nějakými přídavnými levnými přímotopy nebo sálavými topnými panely. Jako sekundární zdroj by sloužila krbová vložka na dřevo (nebo eventuelně i na pelety) s teplovzdušným výměníkem. V případě výpadku by se dal ventilátor rozvádějící vzduch zálohovat akumulátorovou baterií. V tomto případě by nebylo třeba dělat topný rozvod s vodou, přenos větší části tepla by obstaral vzduch a něco by se také dalo ušetřit na tom, že by se mnohá okna udělala neotvírací a tedy levnější. Pro ohřev vody bych zvážil malý solární systém. Výhodou by při dobrém návrhu byla minimalizace investičních nákladů a snížení nákladů na elektřinu pro provoz domácnosti. Existuje určitá pravděpodobnost, že elektřina v budoucnu podraží více než zemní plyn (např. pokud se zastaví některé jaderné elektrárny a nebudou stavět nové).
var.B
Plynový kondenzační kotel jako jediný zdroj vytápění ,ale asi bych s ním ohříval i vodu (to je ale jen odhad, nepočítal jsem to!). Tohle je taková zatím nejrozšířenější a konzervativní varianta.
var.C
Tady by (v případě, že máte levné dřevo a možnost jeho skladování) přicházel v úvahu pyrolyzní kotel na dřevo s akumulační nádrží a v ní jako sekundární zdroj elektrická topná vložka (sazba D45?).
var.D
kotel na pelety jako jediný zdroj na vytápění a ohřev vody (v zásobníkovém ohřívači). Tady je trochu nejistý dlouhodobý vývoj ceny pelet (biomasy všeobecně).

Zkuste si nechat udělat nabídky na jednotlivá řešení a pak spočítejte co bude nejvýhodnější. Také si můžete nechat vypracovat Energeticko-ekonomickou optimalizaci projektu domu (http://www.ekowatt.cz/cz/sluzby/energeticka-optimalizace-budov), od profesionálů, je to ale za peníze.

S pozdravem ing.J Truxa


KM
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt
Téma:  Vytápění
tisk