Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.4.11 / dotaz č. 26641
Prosím o radu, jak zateplit střechu řadového domku ze 70.let. Střecha je rovná, tvořena je z těchto vrstev: hurdisky, škvára, pěnosilikátové tvárnice, 5 cm beton, IPA. Dále by mě zajímalo, jak zateplit stěny tohoto domku. Je vystavěn údajně z tzv. siporexových panelů, vím to jen zprostředkovaně, protože jsem ho nestavěla, ale zdědila. Děkuji.
Odpověď na Váš dotaz bych rozdělil na 3 části:
1.Zkvalitňování obvodových plášťů se řídí ČSN EN 730540-část2 z roku 2007 a tuto normu lze použín i na redinné domky-Veškéré úpravy obvodových plášťů budov musí vyhovovat min hodnotám souč.prostupu tepla v normě uváděným.Rozhodně nic nezkazíte kdyř použíjete z této normy hodnoty doporučené,které povedou k větším úsporám (je reálný předpoklad , že z hodnot doporučených se stanou hodnoty požadované).
2.Pokud jde o střechu Vašeho RD,doporučuji zlikvidovat ipu ,zkontrolovat stav betonu,instalovat isolační vrstvu 10-15ch,znovu požít beton a střechu oplechovat.Na celý zateplovací systémsi nechat zpracovat projekt od stavební firmy,které posoudí i statiku a kondenzaci v nově navrženém systému.
3.Obvodový plášť je rovněž dobře doplnit některým zateplovacím systémem na doporučené hodnoty citované ČSN-EN.Je nutné isolace propočítat a nechat zpracovt projekt(viz bod2)

Ing J.Vařenka
energ poradce
Odpovídá:  Ing. Jiří Vařenka* - EKIS Tábor tisk