Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.4.11 / dotaz č. 26709
Dobrý den,
nalezl jsem na internetu Vaše velmi fundované rady a tak se na Vás i já obracím s žádostí o názor na můj dotaz. Postavili jsme RD z Ytongu Lambda 37,5 cm, R=4,26 při 0% vlhkosti. V jedné místnosti, ložnice, se mi zdála nižší teplota než jinde (je to vyčnívající místnost, takže má obvodovou stěnu ze 3 stran a tím pádem je tam asi chladněji). Ale přivedlo mě to na myšlenku, zda zateplit nebo ne. Neměli jsme to původně vůbec v úmyslu. Výrobce Xella.cz nedoporučuje lambdu zateplovat. Máme vnitřní sádrové omítky, a vzduchotechniku s rekuperací. Obavu mám ale z tepelných mostů. Zjistil jsem, že povrchová teplota ŽB věnce je o 3-4 stupně nižší než teplota běžného zdiva. Fasáda zatím není udělaná vůbec, špalety nezatepleny (proto asi ta červená okna na termokameře). Může v místě věnce hrozit nějaký problém? Teplota je nejnižší v rozích. Na termokameře zvnějšku, věnec ale vidět není - to co je vidět je strop. Věnec je v úrovni nadokenních překladů, které takto nahrazuje.
Nevím co je větší problém, zda zateplení nebo nezateplení.... Níže přikládáme předchozí konverzaci s Xella.
Předem Vám moc děkuji za odpověď.
Dobrý den a děkuji Vám za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství.
Při úvaze zda stěny dodatečně zateplovat či ne je nutno vycházet ze současně platné normy ČSN 73 0540-2. Tato norma uvádí dvě hodnoty součinitele prostupu tepla a to hodnotu požadovanou a hodnotu doporučenou. Požadovaná hodnota je 0,38 W/m2.K a doporučená 0,25 W/m2.K. Tento součinitel charakterizuje tepelně izolační vlastnosti stěny. Čím je jeho hodnota nižší, tím lepší vlastnosti konstrukce má. Pro zdivo z tvárnic YTONG Lambda 375 mm udává výrobce hodnotu tohoto součinitele 0,23 W/m2.K pro neomítnutou stěnu. Omítkami, zejména tepelně izolačními s obsahem perlitu, se tento součinitel ještě sníží. Stěna tedy bude mít hodnotu součinitele lepší než je hodnota normou doporučená a další dodatečné izolace nejsou nutné.
Výhodou dodatečných izolací, mimo zlepšení tepelně izolačních vlastností je i vyloučení nebo alespoň výrazné omezení vlivu tepelných mostů. Z výsledků zjištěných infrakamerou jsou patrná místa s nižší povrchovou teplotou, kde by mohlo docházet ke kondenzaci vzdušné vlhkosti (věnec, špalety, strop apod.). Obecně se jedná o místa, kde je celistvost stěny narušena jiným materiálem (např. betonem), nebo je stěna oslabena.Takováto místa je vhodné opatřit tepelnou izolací např. polystyrénem. Toto by mělo být uvedeno již v projektu.
Jako výsledek kondenzace vzdušné vlhkosti se mohou na stěnách objevit plísně, zejména pak na místech kde je omezeno proudění vzduchu, např. v rozích místnosti nebo za nábytkem.

Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECCB