Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.6.11 / dotaz č. 27636
Dobrý den. Jsem odborným zástupcem provozovatel FVE 2000 kWp. Jaké mi z této skutečnosti vyplývají povinnosti a závazky vůči ERU případně jiným subjektům. Děkuji za odpověď. ZV
Základním dokumentem pro Vás bude Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon a související předpisy. Dalšími dokumenty jsou Vyhláška č. 82/2011 Sb. o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny. Vyhláška č. 140/2009 Sb.
o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, Vyhláška č. 51/2006 Sb.
o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, Vyhláška č. 540/2005 Sb.
o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice,
Vyhláška č. 218/2001 Sb.
kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, Vyhláška č. 252/2001 Sb.
o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla.
Všechny uvedené dokumenty se týkají týkajíaší činnosti.
Na závěr Vám doporučuji státi se členem Českého elektro svazu, o.s., který zprostředkuje další informace a konkrétní poznatky.
Odpovídá:  Ing. Pavel Kárník* - EKIS Praha, Seven
Téma:  Legislativa
tisk