Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.6.11 / dotaz č. 27712
Dobrý den,
chci se zeptat na stanovení potřebného výkonu automatického kotle na dřevěné pelety s přednostním ohřevem TUV. Tepelné ztráty objektu (360m2 podlahová plocha) byly vypočítány na 20,6 kW. K přípravě TUV se bude používat nepřímo vyhřívaný bojler 160 lt. Kotel je regulovatelný v rozsahu 4-30 kW. Koupili jsme kotel 24kW ale dodavatel nám omylem dodal kotel 30kW. Vzhledem ke skutečnosti, že kotle jsou na pohled zcela identické, poznali jsme rozdíl v dodávce až po zprovoznění kotle odbornou firmou. Chci se zeptat, stojí-li za to podstupovat anabázi s výměnou již zapojeného kotle, nebo je možno, vzhledem k rozsahu regulace kotle ponechat tento. Platí pravidlo, že výkon kotle má být blízký tepelným ztrátám objektu. V tomto případě činí tepelné ztráty objektu cca 70% výkonu kotle. Nebude tato skutečnost mít zásadní vliv na účinnost kotle a tím i na spotřebu? Děkuji za odpověď
Dobrý den,

Dimenzování kotle se řeší dle ČSN EN 12831. K celkové tepelné ztrátě se připočte tzv. zátopový tepelný výkon k vyrovnání účinku přerušovaného vytápění. Tento výkon závistí na tom, o kolik poklesne vnitřní teplota při přerušení vytápění a jak rychle se požaduje návrat na požadovanou vnitřní teplotu.
Podle dříve platné normy ČSN 060210 byl pro topení pevnými palivy, kdy nebylo možné zajistit nepřetržité vytápění zátopový výkon 20% a pro vyrovnání vlivu chladných stěn minimálně 10% (podle tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí). Od toho se vžilo, že zátopový výkon je 130%.
Zjednodušeně se jde o to, o kolik stupňů poklesne vnitřní teplota a za jak dlouho se dotopí na původní úroveň v době kdy venkovní teplota je návrhová tedy -12 oC.
Ve Vašem případě máte instalovaný automatický kotel, a proto v tomto případě se předpokládá, že k přestávce vytápění, když bude mrznout, nebude docházet a není nutné speciálně podstatně zvyšovat výkon kotle – volí se nejbližší vyšší dle tepelné ztráty. U Vás je to 116,5% u objednaného kotle a 145,6 % u dodaného kotle.
Bohužel neuvádíte, jaký kotel jste koupili a protože nemám vyloženě osobní zkušenost z tímto vytápěním nechci se vysloveně negativně vyjadřovat k rozsahu regulovatelnosti výkonu 10 až 100%. Většina výrobců udává regulovatelnost 30 – 100%.
Průměrná venkovní teplota je pro Uherské Hradiště 3,6 oC což je v reálu 50% tepelné ztráty takže po většinu topné sezóny budete potřebovat tepelný výkon 10,3 kW a nižší. Instalovaný kotel 30 kW budete většinu topné sezóny provozovat na 34% a méně. Podle mého názoru je to na hranici nejnižšího možného výkonu, který zabezpečuje slušnou účinnost kotle.
Aby nedocházelo ke zkrácení životnosti kotle vlivem nízkoteplotní koroze je nutné zajistit, aby teplota zpátečky byla vyšší než rosný bod. Určité řešení by bylo provozování kotle s akumulační nádrží.
Podle mého názoru bude Vám dodaný kotel dosahovat nižší průměrné účinnosti a může mít problémy s provozem v přechodových obdobích. Nicméně firma, který kotel dodala nebo výrobce zajišťuje záruky a bezchybný provoz. Současně je to i otázka finanční kompenzace za nedodržení objednávky.


S pozdravem

Milan Mach
Odpovídá:  Milan Mach* - EKIS Zlín
Téma:  Vytápění
tisk