Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.6.11 / dotaz č. 27918
Dobrý den,
rád bych znal Váš názor na způsob vytápění pro 8 bytových jednotek horkovodem s použitím akumulační nádrže nebo kondenzačním plynovým kotlem. Do akumulační nádrže chci napojit solární panely (6 ks) pro ohřev teplé vody. Která varianta je rozumnější z hlediska dlouhodobého?
Vážený pane,
efektivitu vámi uvažovaných opatření nelze "na dálku" posoudit bez dalších informací. Obecně platí, že v současnosti vychází teplo z kondenzačního kotle často levněji než z teplárny (CZT). Cena tepla je ale v různých regionech dost odlišná, záleží na tom, za jakou cenu vám může místní teplárna nabídnout teplo z horkovodu.
Druhá věc jsou investiční náklady - připojení k CZT bude nejspíš výrazně levnější, než budování vlastní plynové kotelny.
Kotelnu musí někdo provozovat a udržovat, vytvářet fondy na obnovu atd. U CZT jsou tyto náklady zahrnuty v ceně tepla.
Co se týče solárního systému, opět záleží na ceně tepla, které byste nemusel nakoupit (ať už z CZT nebo z plynového kotle). V současnosti obvykle vychází pro solární systém poměrně dlouhá návratnost, pokud lze využít dotaci, je ekonomika samozřejmě lepší.
V každém případě bychom vám doporučili zpracovat alespoň jednoduchou studii proveditelnosti, která vám pro váš konkrétní dům vyčíslí inv. a provozní náklady a ekonomiku investice. To však již přesahuje rámec bezplatného poradenství.

S pozdravem
Jan Truxa, Karel Srdečný