Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.7.11 / dotaz č. 28089
Jaký je Váš názor na zručení stop stavu na připojování FVE do 30 kWp na objektech,snad v září?Jaký předpokládáte vliv nového zákona o obnovitelných zdrojích na připojení nových FVE do sítě
v souvislosti s podporou výkupu vyrobené
el.energie(je možné přerušit výkup?)

Vážený tazateli,
z Vašeho dotazu není zřejmé, do jaké míry jste s celkovou problematikou solárních elektráren obeznámen a jaká je Vaše představa o odpovědi. Vzhledem k tomu, že tento server je určen k poradenství a nikoliv jako diskusní fórum, mohu se omezit jen na následující fakta:
Návrh změny zákona č. 180/2005 Sb. je v legislativním procesu ve fázi předložení do PS PČR a je k dispozici jako Sněmovní tisk 369/0, část č. 1/3 (viz http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=369&CT1=0)
Oznámení ERÚ relevantní Vašemu dotazu je zveřejněno na http://www.eru.cz/user_data/files/sdeleni_elektro2/Podil%20OZE%202010_final.pdf
Současně lze nalézt komentáře, připomínky a názory různých organizací, jednotlivců a zájmových skupin, např. http://www.platforma-oze.cz/media/74.pdf a jiné.
Návrh zákona se m.j. snaží napravit nedostatky předcházejícího zákona, které vyústily v tzv. solární boom. Jeho následky se pokoušely zmírnit již dvě minulé vlády, jejich předlohy však neprošly minulou Poslaneckou sněmovnou.
V této situaci se zdržuji jakýchkoliv komentářů a domnívám se, že je nutno počkat na schválené znění nového zákona a případně jeho výklad nebo metodické pokyny ze strany MPO nebo ERÚ.
S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský