Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.7.11 / dotaz č. 28091
Dobrý deň,
mám na starosti projekt na výstavbu laboratoria vrámci MVE,na ktorom sa podielame vrámci výskumu svojej VŠ. Potrebujem však zistiť ako má vyzerať potrebná žiadosť na výstavbu MVE v ČR. Ďakujem.
Dobrý den,
není mi jasné jakou žádost máte na mysli. Podívejte se na níže uvedený postup, který doporučujeme při výstavbě MVE. Uvidíte, že různých žádostí budete muset podat více.
S pozdravem
J. Beranovský, K. Srdečný

• Zjistěte na místním stavebním úřadě, zda v daném místě nebrání stavbě elektrárny územní plán, ochranná pásma nebo jiné okolnosti.
• Zjistěte na příslušném vodoprávním úřadě (často je stejný jako stavební úřad), zda je možné v daném místě MVE postavit.
• Zajistěte si souhlas správce daného toku (např. povodí Vltavy) s výstavbou MVE. Nejspíš ho nedostanete, tyto organizace se obvykle k MVE staví odmítavě.
• Vyžádejte si od místního distributora (PRE, ČEZ, E.ON) předběžný souhlas s připojením k síti. Nejspíš ho nedostanete, protože stále platí tzv. stop-stav, kdy distributoři odmítají připojit k síti jakékoliv výrobní zařízení.
• Zpracujte si podnikatelský záměr a studii proveditelnosti, která zváží i rizika (např. co se stane, když elektrárna nebude půl roku v provozu - budete moci splácet úvěr? Co když produkce el. bude nižší než udával výrobce? atd. atd.).
• Abyste měli jistotu, že své peníze investujete optimálně, nechte si zpracovat energetický audit, který porovná třeba různé technologie jejich cenu a výnos energií. Audit vyžadují i některé banky při žádosti o úvěr. Je také vyžadován při žádosti o dotaci. Audit je výhodné zpracovat souběžně se studií proveditelnosti.
• Pokud už víte co budete stavět (výkon, technické parametry) - na základě výsledků auditu, začněte jednat s místním distributorem (PRE, ČEZ, E.ON) o technických podmínkách připojení k síti. Pravidla pro připojení zdroje k distribuční soustavě jsou pro všechny distributory společné, najdete je na jejich stránkách nebo na www.eru.cz.
• Nechte si vypracovat projektovou dokumentaci.
• Požádejte na stavebním úřadě o vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení. Zde vám sdělí případné další podmínky, např. nutnost studie EIA. Elektrárnu lze postavit jen v území, kde je to v souladu s územním plánem. Požádejte obec případně o změnu územního plánu. Obec může chtít uhradit náklady spojené se změnou územního plánu.
• Ve vodoprávním řízení vám budou předepsány podmínky pro provoz, např. minimální průtok.
• Pokud budete investovat s využitím úvěru, začněte jednat s bankou, pro dotaci se v minulých letech vyžadoval doklad o zajištění úvěru nebo vl. prostředcích.
• Podejte případnou žádost o dotaci. V současnosti můžete využít tyto zdroje:
o dotace pro podnikatele: Program EKO-ENERGIE (Operační program podnikání a inovace - OPPI), viz http://www.czechinvest.org/eko-energie. Je třeba počkat, až bude otevřena příslušná výzva.
o dotace pro podnikatele: Program EFEKT, viz: https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/. Program se vypisuje před koncem kalendářního roku a žádosti se přijímají obvykle do února.
o dotace pro obce a neziskové organizace: Operační program životní prostředí (OPŽP)
• Souběžně začněte jednat s ERÚ o přidělení licence pro podnikání v energetice (na výrobu elektřiny se nevydává živnostenský list, ale licence ERÚ). Na www.eru.cz najdete podrobnosti a formuláře.
• Podle způsobu financování případně vyčkejte na výsledek žádosti o dotaci, zajistěte si případný úvěr (dotace se obvykle vyplácí zpětně, po realizaci)
• Proveďte výběrové řízení na dodavatele technologie a dodavatele stavby.
• Instalujte připojte MVE k síti, získejte od distributora souhlas s připojením a provozem. dozví souhlas Zařízení musí mít nezávislé měření dodané energie.
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk