Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.8.11 / dotaz č. 28722
Dobrý den,
jsem sice projektant a oprávněná osoba a zpracovávám pENB, potřebuji nicméně stejně poradit (ve vyhlášce ani zákoně nenacházím odpověď).
Jde o zateplení stěn panelového domu. Finální pENB má ukazovat výsledky výpočtu a) nového stavu nebo b) původního s doporučením opatření (tzn. vyplněny oba sloupce v grafickém znázornění – pak se ale všechny hodnoty v protokolu týkají jen stávajícího stavu) nebo snad c) vydat průkazy dva pro stávající i nový stav?
Stejně tak nevím, jak naložit s konstrukcemi, jichž se rekonstrukce netýká (např. U střechy - nevyhovuje, pokles dotykové teploty podlah - netýká se rekonstrukce, tepelná stabilita - nikdo nehodnotil). Porovnání celkové spotřeby energie s referenční budovou vyhovuje, ale lokální požadavky kcí, které se nezateplují, dle platné ČSN 730540-2 splněny nejsou. Mohu do protokolu k průkazu uvést, že tyto požadavky nejsou splněny (a přesto vydat hodnocení budovy C – vyhovující)?
Pokud tyto informace neposkytujete, poradili byste mi alespoň, kam se mohu obrátit?
Mockrát díky
Dobrý den,
to zda se má u zateplení panelového domu vydávat PENB na stávající či navrhovaný stav, případně na oba, není nikde specifikováno. Záleží tedy na Vašem uvážení, jakožto odborné oprávněné osoby, který stav objektu dáte do finálního vyjádření. Obecně platí zásada, že pokud je v protokolu popsaná energie pro stávající stav, musí být také grafické vyjádření s hodnotami pro stávající stav a naopak. Vždy musíte zvážit, pro jaký účel vydávate PENB.
V případě rekonstrukcí, budou některé stávající konstrukce z pohledu ČSN nevyhovující, nicméně objekt jako celek by měl být vyhovující. Zároveň je možné energetickým auditem doložit, že zateplení některých konstrukcí je technicky nebo ekonomicky nereálné.
Odpovídá:  Ing. Gabriela Krajcarová - EKIS Plzeň Ekowatt tisk