Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.9.11 / dotaz č. 29379
Dobrý den, absolvoval jsem ČZU v Praze, obor Krajinné inženýrství. Velmi rád bych si udělal opravnění pro projektování - zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov.
Co proto musím udělat?
Dobrý den,

každý uchazeč podává ministerstvu písemnou žádost o zápis do seznamu energetických expertů, jejíž vzor stanoví prováděcí právní předpis a to vyhláška 213/2001 Sb. po novelizaci vyhl. 425/2004 Sb. - náležitosti energetického auditu §11 + příloha 1.

uvádíte, že se chcete věnovat problematice Průkazů energetické náročnosti budov (PENB). Podmínky získání oprávnění jsou rozdílné pro:
a) pro inženýry a techniky činné ve výstavbě (dále ve vazbě na komoru ČKAIT – viz zákon č. 360/1992 Sb.)
b) pro ostatní inženýry a techniky

K oprávnění PENB inženýři činní ve výstavbě ad a) musí k žádosti ke zkoušce předložit autorizaci podle zák. 360/1992 Sb. a doklad o dostatečné praxi již jako držitel autorizace. Předkládá se přehled hodnotných projektů a technických děl.
Inženýři a technici ad b) mohou se ke zkoušce (na PENB) přihlásit pouze mají-li již předem oprávnění na EA a mohou-li se vykázat dostatečně rozsáhlou praxí a za podmínky předložení min. 2 EA z posledních 2 let.
Předpokladem pro zapsání do seznamu energetických auditorů je:
a) složení odborné zkoušky,
b) způsobilost k právním úkonům,
c) bezúhonnost daná tím, že uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,
d) požadovaná odborná způsobilost - Odbornou způsobilost k provádění energetických auditů má ten, kdo prokáže ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského nebo doktorského studijního programu technického směru a 3 roky praxe v oboru nebo ukončené středoškolské vzdělání nebo vzdělání bakalářského studijního programu technického směru a 5 let praxe v oboru.

Veškeré další potřebné informace jsou k nalezení na www.mpo.cz v sekci energetika. Základním zákonem je zde zákon 406/2000 Sb., resp. 406/2006 Sb. a paragrafy 10 a pak 6a odst. 7. Dále doporučuju prostudovat Zkušební řád MPO osob oprávněných k činnostem v oblasti energetické účinnosti.

S pozdravem
Ing. Jan Kárník
MC Energy

Odpovídá:  Ing. Jan Kárník* - EKIS Kladno tisk