Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.10.11 / dotaz č. 29648
Energetický průkaz u bytového domu s více samostatnými vchody musí být zpracován pro každý vchod (číslo popisné) samostatně, nebo se zpracovává pro celý dům jako celek?
Dobrý den,
zákon hovoří o povinnosti zpracovat Průkaz enegetické náročnosti (PENB) pro budovu. Přitom za budovu lze pokládat tu část, která má vlastní popisné číslo a je takto zapsána v katastru nemovitostí. Toto bude asi i váš případ. Pokud je váš "vchod" veden v katastru nemovitostí jako samostatná budova, pak se bude dělat průkaz jen pro tuto budovu.
Pokud ale je celý dům s několika vchody veden jako jediná budova stojící na jediném pozemku, pak se PENB zpracuje pro celou budovu.
Více o PENB naleznete například zde:
http://www.prukazybudov.cz/
S pozdravem
J. Truxa, K. Srdečný