Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.11.11 / dotaz č. 30621
Dobrý den, bude možné podpořit (v rámci programu Efekt 2012, pokud se plánuje výzva) projekt týkající se vytápění budovy ZŠ kogenerační jednotkou na palmový olej? Nebo druhou, náhradní variantu máme tepelná čerpadla. Žadatelem by byla obec. Děkuji

Dobrý den,
program EFEKT pro rok 2012 k dnešnímu dni dosud nebyl vyhlášen, o jeho obsahu můžeme zatím předjímat pouze podle obsahu letošního roku a let minulých.
Program EFEKT a následné výzvy k aktivitám F jsou vyhlašovány na stránkách www.mpo.cz v sekci Energetika a suroviny – Programy podpory v energetice. Před oficiálním zveřejněním programu a výzev není jejich znění dostupné.
Vámi uváděný projekt v obou variantách obsahuje obecně známá a vyzkoušená řešení, tudíž je velmi nepravděpodobné, že by mohl najít uplatnění v aktivitě F (pilotní projekty) a splnit podmínky eventuální výzvy. Obě varianty projektu patří do aktivity B.3, kde je dotace určena ke snížení energetické náročnosti budov (zejména pro potřeby školství, zdravotnictví a občanské vybavenosti) rekonstrukcí otopné soustavy, případně topného zdroje. Příjemcem dotace jsou podnikatelé, kraje, obce, městské části, zájmová sdružení, sociální a zdravotnická zařízení. Dotace je poskytována v režimu de minimis, max. do výše 2 mil. Kč a 40 % uznatelných nákladů.
Přesné podmínky Programu včetně formulářů pro přílohy budou podrobně uvedeny na www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory.
S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský