Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.1.12 / dotaz č. 30959
Prosím o radu ohledně zpracování energetických auditů.

- S vydáním nové normy – Tepelná ochrana budov jsou nové požadavky na zpracování auditů nebo stačí dodržet požadované hodnoty součinitele prostupu tepla ?
- Pro dotace je nutný návrh konstrukcí s doporučenými hodnotami součinitele prostupu tepla ?
- Je znám termín vyhlášení dotací pro veřejné budovy ?

Dobrý den,

stávající audity zpracované podle stávajících právních předpisů mají platnost od doby zpracování dva roky. Nové audity zpracované po nabytí platnosti ČSN 730540-2 (2011) by měly respektovat ustanovení této ČSN.
Zapracování této normy vyvolalo změny ve výpočtech a jak PROTECH, tak i prof. Svoboda zapracovali požadavky nové ČSN do výpočtů. Samotný audit spadá pod vyhlášku 148/2007 ze dne 18.6.2007 o energetické náročnosti budov.
Pokud budou vyhlášeny dotace, tak v prováděcích požadavcích bude stanoveno, jakých hodnot je nutné dosáhnout, zda postačí požadovaná hodnota nebo doporučená hodnota. V současné době nám není znám žádný dotační program pro veřejné budovy.

Ing. Josef Šťastný, poradce Energy Centra České Budějovice