Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.4.12 / dotaz č. 31586
Dobrý den, obracím se Vás s dotazem, zda je možno někde zjistit, nakolik neekologická jsou kamna WAW (Gamat)k životnímu prostředí z hlediska spalin. Každé toto topidlo WAW musí mít samostatný výstup ven z místnosti pro spaliny,(v našem případě to byly dva kulaté otvory skrz zed ústící do ulice) což zřejmě svědčí o tom, že to moc ekologické topení není. Bydlíme v Plzni a zdejší magistrát poskytuje určitou dotaci domácnostem, které přejdou z neekologického způsobu vytápění na ekologický, ale je to třeba nějak doložit z hlediska spalin. My přešli z kamen WAW Gamat na elektrické přímotopy. Tyto kamna WAW byly již asi 15 - 20 staré, možno i více. Snažili jsme se na internetu něco najít, ale nepodařilo se, ale našli jsme kontakt na Vás, tak bychom rádi požádali o radu. Odpovědět můžete na tento mail, předem moc děkujeme.
Dobrý den , omlouvám se za zpoždění
Dle Odboru životního Magistrátu města Plzně , který finanční podporu poskytuje a k němu se dávají žádosti se podpora týká pouze v případech -
" při likvidaci zastaralých topenïšť na tuhá paliva a jejich nahrazení za kvalitní nízkoemisní způsoby vytápění na území města Plzně "
čili Vás se podpora netýká protože jste zaměnili plynové vytápění ( nízkoemisní) za elektrické ( nízkoemistí ).
Podpora je zaměřená hlavně na likvidaci starých kamen , či kotlíků , ve kterých se spalují tuhá paliva a lze v nich spálit téměř všechno ( odpadky aj.) což je velký emisní problém
Přesto jsme se snažili na Vaše přání emise Gamatek , ale nepodařilo se to ani po domluvě s fy Gamat , emise jsou k dispozici pouze na nová topidla .
Asi jsem Vás nepotěšil , ale v žádosti je to jasné .
můžete si to ověřit na stránkách http://ozp.plzen.eu/granty-a-dotace/zmena-zpusobu-vytapeni/zmena-zpusobu-vytapeni II
Odpovídá:  Ing. Jan Brejcha* - EKIS Blatná tisk