Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.5.12 / dotaz č. 33020
Dobrý den,
vlastním nemovitost, jedná se o cca 150 let starý kamenný rodinný dům a potýkám se s vlhkostí v místnostech. Vlhkost je způsobena vzlínavostí vody, objekt není izolován. V objektu trvale nebydlím, navštěvuji ho zhruba 2x týdně. Doslechl jsem se o možnosti zlepšení větrání a tím i snížení vlhkosti instalací fotovoltaických teplovzdušných panelů, které pomocí ventilátoru vhánějí do objektu předehřátý vzduch. Chci se zeptat na výhodnost, či nevýhodnost takového opatření a na finanční náročnost, pokud bych se k instalaci tohoto zařízení rozhodl.
Děkuji za odpověď.
Vážený pane inženýre,
Děkujeme za dotaz, který se týká letitého problému vlhkosti ve starých domech. Váš dotaz naznačuje nejposlednější způsob technického řešení zmírnění tohoto problému a to pomocí fotovoltaických teplovzdušných panelů. Přiznáváme, že s touto metodou nemáme zatím přímé zkušenosti, ale na českém trhu je zavedena profesionální firma, která tuto metodu nabízí. Metoda je založena na využití dánského patentu, v zahraničí se dlouho používá. Podrobnosti najdete na webové stránce http://www.svp-solar.cz/solarventi/. Na této stránce najdete dotazovanou finanční náročnost i reference. K finanční náročnosti a dimenzování uvádíme orientační výpočet:
V případě systému SolarVenti SV 30 o ploše 3 m2, plocha domu nad 100 m2 je průtok vzduchu max. 150 m3/h, na ohřev o 40°C je třeba tepelný příkon 150 * 1,29 * 40 * 1,005 / 3600 = 2,16 kW, tomu odpovídá max. výkon 2,2 kW (bylo by dobré zdůraznit, že se jedná o tepelný výkon) – tento výkon je možné ze 3 m2 zajistit při výkonu 2,2/3 = 0,73 kW z 1m2 kolektoru – to je poněkud přehnané, při teplotě vzduchu 50°C (pro ohřev z 10 o 40) nemá jednou zasklený kolektor účinnost 73% (navíc platí jen při plné radiaci 1000 W/m2 !!)
Ve skutečnosti bude pro uvedené množství větracího vzduchu jeho ohřev 3 m2 kolektorem max. cca o 20°C !!
SV 30 má el. výkon 18 W (není uvedené při jaké radiaci !!) Aby utáhl 150 m3/h vzduchu např. při tlak . ztrátě 100 Pa musel by být příkon pro větrání 150 * 100 / 3600 = 4,2 W ……při účinnosti el. motoru a větráku tedy 18 W bude na 150m3/h stačit !!!
Otázkou je cena 43 000 Kč ?
Teplovzdušné kolektory umístěné kolmo na jižní straně domu se vyrábějí již cca 20 let a lze je zhotovit i amatérsky za pár korun (dřevěný rámeček potažený průhlednou folií). Tyto panely lze doplnit buď el. motorkem s větrákem a malým fotopanelem (při účinnosti 12% a průměrné radiaci cca 600 W/m2 je pro 18 W nutná plocha panelu 18 / (600 * 0,12) = 0,25 m2
Dnes kdy cena malé domácí FVE elektrárny je na klíč do 50 000 Kč/kWp se nám zdá cena SV 30 dosti vysoká!
Způsob větrání - nejdůležitější bude zajištění „průvanu“ přes nejvlhčí části domu.

K metodě fotovoltaických teplovzdušných panelů dodáváme, že vedle spolehlivých metod odstranění vlhkosti jako podřezáváni atd., byla v ČR rozpracována metoda JEVAN. Podrobnosti o ní najdete na webové stránce http://www.vodoizolace.cz/Jevan_navod.htm. Tato metoda se příliš nerozšířila a její nedostatek jsme viděli především v riziku možnosti kondenzace vlhkosti vzduchu ohřátého v prostoru pod střechou a vháněném do místnosti, nastanou-li k tomu vhodné podmínky (viz kapky vody na stěnách po zatopení ve vymrzlé chalupě). Vyhnutí se těmto podmínkám musí ošetřit vhodná regulace. I tato metoda je nabízena profesionální firmou, kterou naleznete na webové stránce http://topkontakt.idnes.cz/ region-opava/f/rudolf-havlicky-udrzba-staveb-a-vysouseni-zdiva/234122/.