Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.5.12 / dotaz č. 33248
Dobrý den,
po výměně plynoměru mi byla vyúčtována vysoká spotřeba cca 11 000m3 za 8 měsíců o proti spotřebě 8 800m3 za předchozí roky (v bytě bydlím 13 let a veškeré spotřeby energií jsou ustálené). Nechala jsem přezkoušet plynoměr - plynoměr odečítá správně.
Prosím tedy o radu s následujícími dotazy:
1. mohlo by se jednat o únik plynu v bytě a mám právo požadovat přeměření úniku plynu v bytě?
2. v bytě 50m2 používám 2x kamna WAF, karmu a plynový sporák - bylo mi doporučeno vytápět byt plnovým kotlem, mám tedy z důvodu úspory uvažovat o změně vytápění bytu?
Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,
v případě, že by se jednalo o únik plynu, měla by jste to cítit. Zemní plyn samotný je sice bez zápachu, ale přidávají se tam složky které by měly právě v případě jeho úniku zabránit dalšímu šíření. Jedná se např. o složku merkaptan, kterým se zemní plyn odorizuje.

Pokud je neřízený únik plynu mimo vnitřní prostory nebo prostory, kde by bylo možné ho zaregistrovat je potřeba to zjistit. Tato verze je však méně nepravděpodobná.

Další možností je neoprávněný odběr plynu další osobou. To by znamenalo napojení další přípojky za vaším plynoměrem. Tuto variantu bez dalších podrobností o napojení a uspořádání bytových jednotek nedokáži posoudit. Tato verze se mi však jeví také málo pravděpodobná.

Na vaši otázku č. 1 zda může docházet k úniku plynu v bytě. Je to možné, ale méně pravděpodobné, viz text výše. Přeměření plynu v bytě si můžete provést, ale pravděpodobně pouze na své náklady. Můžete se pokusit měření projednat s bytovým družstvem, resp. majitelem bytového domu, který by měl být odpovědný za provoz plynové přípojky k vaší bytové jednotce. Každý kdo provozuje plynové zařízení musí provádět revize tohoto zařízení.

K otázce č.2, je pravda, že vytápění kamny wav je méně hospodárné, protože tato stará topidla mají menší účinnost. Vytápění pomocí plynového kotle je určitě efektivnější, ale je potřeba investovat. Kromě samotného plynového kotle je potřeba instalovat teplovodní radiátory a rozvést topnou vodu k těmto radiátorům.

S pozdravem
Ing. Dan Staněk
Odpovídá:  Ing. Dan Staněk* - EKIS Kolín tisk