Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.6.12 / dotaz č. 33907
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem týkajícím se výkladu Zákona 406/2000 Sb. Společenství vlastníků bytů se rozhodlo změnit zdroj tepla pro UT a ohřev TUV, a sice z dálkové dodávky na vlastní plynový kotel ( či kotelnu ) Dům byl poslaven v roce 1968, má dva vchody a 5 podlaží ( 30 b.j.) a požadavkům na energetickou náročnost s největší pravděpodobností nevyhovuje. Okna jsou převážně plastová, vyměněna individuálně během posledních 6 let. Vlastníci v současné době nechtějí dům zateplit. Je nutné k žádosti o stavebné povolení doložit PENB?
Vážená paní,
podle zákona 406/2000 Sb (o hospodaření energií) je PENB nutno doložit při žádosti o stavební povolení "při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost". Z tohoto hlediska PENB dokládat nemusíte. Nový zdroj tepla neovlivní en. náročnost budovy, ta se nezmění. Změna zdroje tepla obvykle vůbec nevyžaduje stavební povolení (pokud novou kotelnu vybudujete uvnitř domu).

Nicméně zákon 458/2000 Sb (energetický zákon) uvádí: " Změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení těchto změn a rovněž takové náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje."

Musíte tedypožádat o stavební povolení na nový zdroj tepla a mimo jiné doložit emisní studii nového zdroje (dle zákon a86/2002 Sb o ochraně ovzduší) a doložit, že odpojení od CZT je v souladu s místní en. koncepcí.

Více např. zde:
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/zmena-zpusobu-vytapeni-spocivajici-v-odpojeni-od-soustavy-czt-a-nahrazeni-tohoto-zpusobu-lokalnim-zdrojem--15537/

Přejeme hodně úspěchů!
J. Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - tisk