Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.7.12 / dotaz č. 34292
Dobrý den, stavíme dům z cihel Heluz 2 v 1, šířka 50 cm. Nemáme navrženou žádnou další tepelnou izolaci. K vytápění domu je navrženo tepelné čerpadlo země voda o výkonu 9kW a solární panely k uhřevu vody a výtápění domu. Protože chceme, aby dům byl co nejméně energeticky náročný, potřebujeme poradit, zda dům zateplit (vybudovat rekuperaci a používat v každé místnosti nezávislý přímotop) a nebudovat nákladný topný systém nebo to nechat tak ,jak to je. Nevíme, co je lepší a levnější na provoz. Případně bych uvítal radu, kdo mi bude schopen toto spočítat a poradit nezávisle na dodavateli topného systému.Děkuji PT
Vážený pane Tomaštíku,

k Vašemu dotazu mohu uvést následující:

1. V popisu nejsou uvedeny žádné konkrétní údaje o řešení objektu (rozměry a materiálové provedení – vyjma vnějších stěn), systému vytápění a přípravy teplé vody a počtu uživatelů objektu. Nelze tak posoudit kapacity zařízení pro vytápění a přípravu teplé vody s ohledem na potřebu tepla pro vytápění a přípravu teplé vody objektu.
2. Součinitel prostupu tepla pro vnější stěny provedené z cihel HELUZ FAMILY 2in1 50, splní dle údajů výrobce, s tepelně izolační omítkou doporučené hodnoty pro vnější stěnu pro pasivní budovy (dle ČSN 730540-2 0,18 až 0,12 W/(m2.K)), pro celkové posouzení objektu je nutná znalost řešení dalších vnějších konstrukcí (střecha, okna, dveře).
3. Náklady na el. energii na vytápění lze odvodit pouze velmi přibližně z uváděného výkonu tepelného čerpadla (9 kW), předpokládáme-li, že zabezpečuje celou spotřebu tepla pro vytápění objektu. V cenách roku 2012 lze náklady na el. energii na vytápění odhadovat pro použití tepelného čerpadla na cca 17 tis. Kč/rok vč. DPH a pro totéž řešení objektu s použitím el. přímotopů na cca 48 tis. Kč/rok vč. DPH, tj. rozdíl cca 31 tis. Kč/ rok vč. Velmi rozdílné budou investiční náklady na systém vytápění s použitím tepelného čerpadla a el. přímotopů. Případné další snížení potřeby tepla na vytápění znamená snížení výše uvedeného odhadu rozdílu v nákladech na el. energii na vytápění.

Pro podrobnější posouzení Vaší problematiky bude však nutné seznámit se vypracovanou projektovou dokumentací, neboť Vámi uvedený popis je velmi stručný a dle něj nelze provést potřebnou analýzu vedoucí k seriozním závěrům. Nabízíme Vám proto konzultaci v naší společnosti při které bychom se podrobněji seznámili s Vaším projektovým řešením .
V případě, že budete mít zájem, zavolejte na naši telefonní linku 251564281 a domluvíme se na Vaší návštěvě našeho poradenské středisko EKIS, které sídlí na adrese: ENERGO-ENVI, s.r.o., Na Březince 930/6, 150 00 Praha 5.

ENERGO-ENVI, s.r.o. Ing. Milan Svoboda
Odpovídá:  Ing. Milan Svoboda* - EKIS Praha Energo-Envi tisk