Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.9.12 / dotaz č. 35443
Je v současné době povinná nějaká certifikace? Developer prodává byty a tvrdí, že o jejich energetických parametrech nic nemá. Mám dojem že energetický průkaz budovy je již povinný několik let.
Vážený pane,
zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (zejména zákona č. 177/2006 Sb.), ukládá v § 6a povinnosti týkající se energetické náročnosti budov. Mimo jiné se zde v odst. 2 praví, že:
"Průkaz nesmí být starší 10 let a je součástí dokumentace podle prováděcího právního předpisu při
a) výstavbě nových budov,
b) při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost,
c) při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle písmene a) nebo b)."
Prováděcím předpisem tohoto ustanovení je vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov.

Pokud tedy developer prodává byty v novostavbě bytového domu, pro který žádal o stavební povolení v roce 2007 nebo později, musí mít už pro stavební řízení průkaz energetické náročnosti budovy zpracován a je povinen Vám ho předložit. Pokud však proběhlo stavební řízení před rokem 2007, nemusí být bohužel tento průkaz zpracován.
Obdobně pak platí uvedené termíny pro rekonstrukci bytového domu, pokud má celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2.
Odpovídá:  Ing. Josef Votruba* - EKIS Praha Enviros tisk