Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.9.12 / dotaz č. 35444
Prosím, jakou energetickou třídu může přibližně splňovat budova s parametry:
Součinitele prostupu tepla UN - střecha ........ 0,24 W/m2K
- stěna venkovní ........ 0,38 W/m2K
- podlaha nad parkováním ........ 0,38 W/m2K
- výplně otvorů, okna ........ 1,10 W/m2K
- stěna vnitřní 300 mm ........ 1,30 W/m2K
- stěna vnitřní 100 mm ........ 2,70 W/m2K
Developer tvrdí, že žádnou certifikaci nemá. Děkuji.
Vážený pane, děkujeme za Váš dotaz, v dnešní době aktuální. Stanovit hodnocení energetické náročnosti budovy z těchto údajů lze velmi obtížně, neboť tyto se týkají pouze obálky budovy, ale hodnocení dle vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, je mnohem komplexnější a zahrnuje i vnitřní systémy a zdroje budovy.
Uvedené součinitele prostupu tepla mají převážně hodnoty těsně vyhovující požadavkům na tepelnou ochranu budov dle normy ČSN 73 0540-2, resp. její předchozí verze z roku 2007, od října 2011 platí norma novelizovaná, kde jsou požadované hodnoty součinitele prostupu tepla o něco přísnější. Pouze okna splňují hodnoty doporučené (tedy přísnější) i nové normy.
Při vhodném geometrickém řešení budovy a dobře zvolených vnitřních systémech lze předpokládat, že by se objekt zařadil do třídy energetické náročnosti budov C, tedy vyhovující.
Odpovídá:  Ing. Josef Votruba* - EKIS Praha Enviros tisk