Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.9.12 / dotaz č. 35569
Dobrý den,
v současné době chystáme zateplení našeho panelového domu/vchodu, který má celkovou podlahovou plochu větší než 1000 m2. V prvním kroku objednáváme projekt pro stavební povolení s položkovým rozpočtem. Byli jsme správně upozorněni, že současně musíme mít "Průkaz energetické náročnosti budovy". V nabídce tohoto průkazu máme však dvě položky (obě povinné):
1) vlastní průkaz v ceně do 10 tisíc Kč
2) "Posouzení porovnávacích ukazatelů podle §6a zk. 406/2006 Sb." za cenu výrazně vyšší cca. 20 tis.

Současně jsme byli upozorněni, že se v současné době projednává novela podle které bychom tuto druhou položku nemuseli mít - avšak zatím není schválena.

Pročetl jsem zmiňovaný zákon a jediné co jsem našel byl odkaz na prováděcí vyhlášku. Při hledání oné prováděcí vyhlášky jsem na internetu našel akorát jedinou stručnou glosu, že ona vyhláška ještě nebyla vydána.

Chtěl bych se tedy zeptat jak to je? Musí průkaz obsahovat ono "porovnávání ukazatelů"? Pokud ano, je pravděpodobné, že tato povinnost v nejbližší době zanikne?

Předem děkuji za odpověď.
Vážený pane,

v této chvíli (září 2012) po vás stavební úřad může a musí vyžadovat pouze "Průkaz energetické náročnosti budovy" (PENB).

Při výstavbě NOVÝCH budov s podlahovou plochou nad 1000 m2 je povinnou součástí PENB i posouzení technické, ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů vytápění, kterými jsou
a) decentralizované systémy dodávky energie založené na energii z obnovitelných zdrojů,
b) kombinovaná výroba elektřiny a tepla,
c) dálkové nebo blokové ústřední vytápění, v případě potřeby chlazení,
d) tepelná čerpadla.

Takovéto posouzení není jednoduché a pokud se provádí správně, pak je poměrně pracné a drahé. Často se proto dělá čistě formálně. Přitom v zájmu stavebníka je skutečně nechat si posoudit, zda by v budově mohl využít ekonomicky výhodnější vytápění.

Ve vašem případě však jde jde o změnu dokončené budovy a PENB pro v tomto případě výše uvedené posouzení obsahovat nemusí.

Co se týče připravované změny zákona, v návrhu nového zákona je povinnost provést technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie i při změnách budov. Ve vašem případě byste tedy podle nového zákona měli povinnost toto posouzení zpracovat. Není však jasné, v jakém rozsahu by toto posouzení mělo být, takže nelze ani odhadnout jeho cenu. Návrh zákona prezident nedávno vetoval a není zřejmé, zda bude prezidentovo veto přehlasováno, nebo zda se zákon bude měnit. Je velice pravděpodobné, že do 1. 1. 2013 nový zákon platit nezačne.

Pro vás v každém případě platí, že pokud podáváte žádost o stavební povolení nyní, platí pro vás zákony v době podání žádosti.

Přejeme hodně úspěchů!
J. Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk