Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.10.12 / dotaz č. 35912
Dobrý den,
zajímalo by mě, zda se en.průkazy budov a jejich povinnost od roku 2013 týkají i domů v pražských památkových rezervacích, zónách a jejich ochranných pásmech.
Děkuji za odpověď.
Pokud jde o vypracování průkazu (tj. zhodnocení stavu budovy nebo návrhu její úpravy), platí od 1.1.2013 mimo jiné toto:
Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz") při větších změnách dokončených budov od 1.1.2013 (tj. v situaci, kdy plánuuje provádět úpravy budovy).
Dále je povinen zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové nebo administrativní budovy
1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 do 1. ledna 2015,
2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1. ledna 2017,
3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 do 1. ledna 2019
(tj. i v případě, kdy žádná úprava není zrovna v plánu).
Dále zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit zpracování průkazu
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy (tj.třeba byt nebo kancelář); v případě prodeje ucelené části budovy může povinnost zpracování průkazu zajistit vlastník ucelené části budovy, a to pouze pro tuto část,
2. při pronájmu budovy,
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy (tj.třeba byt nebo kancelář); v případě pronájmu ucelené části budovy může povinnost zpracování průkazu zajistit vlastník ucelené části budovy, a to pouze pro tuto část,


Pokud jde o splnění ukazatelů energetické náročnosti budovy, požadavky na energetickou náročnost budovy nemusí být splněny u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče.

Odpovídá:  Ing. Petr Zahradník* - EKIS Praha, Seven tisk