Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.10.12 / dotaz č. 35999
Dobrý den,
S ohledem na nedávné schválení novely zákona 406/2000 Sb. a jí zřizované povinnosti dokládat průkaz energetické náročnosti budovy, prosím o následující vysvětlení:

Jsme společenství vlastníků bytového domu, kolaudovaného v roce 2004. V rámci projektové dokumentace domu máme k dispozici energetický štítek budovy, zpracovaný 30/07/2004 projektantem podle vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb, odpovídající směrnici 93/76/EWG z 13/09/1993, vydané EU v rámci SAVE.

Splňuje tento energetický štítek požadavky novelizovaného zákona č. 406/2000Sb. na průkaz energetické náročnosti budovy, nebo budeme muset v příslušných lhůtách nechat zpracovat nový?
Vážený pane,
novela zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb. zavádí povinnost Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). Jako Společenství vlastníků ho musíte od 1. ledna 2013 mít ve dvou případech:
a) při rekonstrukci domu
b) při prodeji bytu (od 1. ledna 2016 také při pronájmu bytu)

V případě a) je vám nejspíš dosavadní dokument k ničemu, protože PENB se bude zpracovávat na stav po rekonstrukci. Budete tedy každopádně potřebovat nový PENB.
V případě b) potřebujete PENB zpracovaný dle prováděcí vyhlášky k novele zákona (která dosud neexistuje).

Energetický štítek zpracovaný dle 291/2001 Sb. se již několik let nedá použít, od roku 2009 byl nahrazen Průkazem en. náročnosti budovy.

Rádi bychom zdůraznili, že novela zákona dosud nevyšla ve sbírce zákonů a nejsou k ní schváleny prováděcí vyhlášky.

Přejeme příjemné bydlení!
J. Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk