Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.10.12 / dotaz č. 36178
Dobrý den, mám zájem získat Oprávnění k činnostem v oblasti energetické účinnosti tj. ke zpracování průkazů energetické náročnosti budov.
Prosím o informaci zda mé vzdělání je použitelné pro tuto činnost a zda mám šanci se přihlásit na zkoušky . Je mi 57 let, v roce 1973 jsem se vyučil a v roce 1976 jsem maturoval na střední průmyslové škole strojní v Praze.
V roce 1989 jsem vystudoval práva a v tomtéž roce jsem složil rigorozní zkoušku.
Od roku 1992 mám realitní kancelář a činnost vykonávám dodnes.
Praxi tedy v oboru nemovitostí mám dostatečnou včetně staveb, ale praxi v oblasti termografie nemám , kromě seznámení se z měřícími zařízeními u
firmy TMV SS.
Předem děkuji za odpověď.
Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií zavádí do praxe průkazy energetické náročnosti budov, kontroly kotlů a klimatizačních systémů. Spolu s energetickými audity je mohou provádět pouze osoby:

energetickým auditorem se může stát osoba s vysokoškolským magisterským nebo doktorským vzděláním technického směru a 3 roky praxe, případně středoškolským nebo bakalářským vzděláním technického směru a 5 roky praxe;
průkazy může vypracovávat energetický auditor nebo autorizovaná osoba v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb;
kontroly kotlů nebo klimatizačních systémů mohou provádět energetičtí auditoři nebo autorizované osoby v oborech technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb
přezkoušené podle Zkušebního řádu MPO ze dne 27.3.2009 z podrobností těchto činností stanovených souvisejícími vyhláškami.

Zájemci o přezkoušení se mohou přihlásit elektronicky nebo písemně podle vzoru uvedeného ve Zkušebním řádu. Podle druhu zvoleného přezkoušení přiloží požadované doklady. Na jediné přihlášce se lze ucházet o zkoušku z několika odborností.

Dle výše uvedeného zřejmě pro tuto odbornost nemáte ani praxi ani autorizaci