Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.10.12 / dotaz č. 36220
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, jak získám licenci pro energetický audit, pro vydávání PENB, neboli energetických štítků?
Dobrý den,
osoba, která má oprávnění vykonávat tyto činnosti má "titul" energetický expert od 1.1.2013 potom energetický specialista.
Přesný popis požadavků na tuto osobu je uveden v zák. 406/2000 Sb. Pozor tento zákon byl v minulém měsíci zásadně
novelizován, proto čekejte na jeho aktuální znění, které vyjde v nejbližší době ve Sbírce zákonu.
Podrobněji jsou požadavky na odbornost a zkoušky osob upraveny v současné době v tzv. Zkušebním řádu, který je veřejně dostupný
na www.mpo.cz v sekci Energetická účinnost.
Tento zkušební řád však bude v návaznosti na novelu zákona nahrazen vyhláškou, která bude upravovat např. i průběžné
vzdělávání atd.

Obecně však:
- energetickým specialistou se může stát osoba s vysokoškolským bakalářským, magisterským nebo doktorským vzděláním v oboru stavebnictví nebo energetiky a 3 roky praxe nebo středoškolským vzděláním směru a 6 let praxe v oboru;
- oprávnění provádět hovorově energetické štítky je možné získat až po dosažení oprávnění provádět energetický audit. Dodatečným vzděláním a přezkoušení je možné také rozšířit kvalifikaci, pokud
je uchazeč již autorizovaným inženýrem či technikem dle ČKAIT.

Pro podrobnější informace doporučuji prostudovat uvedenou legislativu, ale především vyčkat několik měsíců na vydání prováděcí vyhlášky.

Přeji hezký den

Ing. Jiří Cihlář
Energetický auditor
č. oprávnění 0997
Odpovídá:  Ing. Jiří Cihlář* - EKIS Brno DEA tisk