Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.10.12 / dotaz č. 36823
Dobrý den,

pokud byl v minulosti vypracován Průkaz energetické náročnosti budovy pro účely vydání stavebního povolení na zateplení obvodového pláště, lze toto považovat za splnění povinnosti družstva nebo SVJ ve vztahu k zamýšleným prodejům nebo pronájmům bytů jednotlivými nájemci nebo vlastníky?
Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
průkaz, který byl zpracován dle vyhlášky 148/2007 Sb. má na grafickém znázornění vyznačenu platnost - 10 let. Ta není vyhláškou nijak dotčena, pouze musí být při případném prodeji či pronájmu viditelně uvedeno, že se jedná o hodnoty dle metodiky uvedené vyhlášky.

Podoba a vypovídací hodnota nového průkazu však bude výrazně přijatelnější pro kupujícího, ale pokud se jedná pouze o splnění zákonné povinnosti, pak odpověď stojí tak, jak uvádím.
Je možné, že dle metodiky nové vyhlášky, by hodnocený objekt dostal jiné hodnocené A-G než dle vyhl. 148/2007 Sb. Zda lepší nebo horší se určitě nedá číci, záleží
individuálně na každém objektu.

Přeji hezký den

Ing. Jiří Cihlář
Energetický auditor
č. oprávnění 0997


Odpovídá:  Ing. Jiří Cihlář* - EKIS Brno DEA tisk