Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.11.12 / dotaz č. 37321
Dobrý den,
pokus si nechám do konce roku zpracovat PENB na bytový dům, bude jej moci využít pro případný prodej domu v příštím roce? Domnívám se, že ano (bez ohledu na to, zda jsou rozdíly ve zpracování PENB od 1/1/2012) a vycházím přitom z přechodných ustanovení zákona č. 318/2012 Sb., kde se uvádí, že PENB zpracované do 31.12.2011 jsou platné 10 let a považují se za PENB podle tohoto zákona s výjimkou průkazu podle §7a/1/a zákona. PENB pro prodej budovy je průkaz podle § 7a odst. 2 zákona. Děkuji za názor.
Máte pravdu,
PENB zpracovaný dle současně platné vyhlášky č. 148/2007 Sb. bude platit 10 let a můžete ho použít i po 1. lednu 2013. Předpokládá se (definitivní znění prováděcí vyhlášky dosud není známo, vycházíme z návrhů), že v tom případě budete muset v inzerátech a podobně uvádět: "PENB byl zpracován podle vyhlášky č. 148/2007 Sb."

S pozdravem
J. Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk