Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.11.12 / dotaz č. 37348
Dobrý den,mám zájem o získání licence Energetický specialista pro vypracováni průkazu en. náročnosti budov podle novely zákona 406/2000 platného od 1.1.2013. Chápu správně, že nelze získat oprávnění pouze pro tuto činnost, ale musím být oprávněna ke všem bodům § 10 odstavce 1) písmen a,b,c,d? Dle odst. 4 mi stačí být inženýrem bez autorizace, pokud mám min 3 roky praxe v oboru stavebnictví (je dáno přesně v čem?) – jakou formou se praxe prokazuje? Potvrzeni zamestnavatele? Zivnostenský list?
Mohu tedy po složení zkoušek získat licenci Energetického specialisty, pokud mám titul Ing. v oboru pozemní stavby a konstrukce z r.2003 (nejsem autoriz. Ing.), v letech 2003-2004 jsem na ŽL zpracovávala energetické audity, 2005-2006 praxe jako přípravář staveb, 2010-2011 zpracování Zelená úsporám, průkazů a tepelně technických výpočtů objektů na ŽL?
Může můj kolega po složení zkoušek získat licenci Energetického specialisty, pokud je autorizovaným Ing. s praxí zejména navrhování topení, zelená úsporám a výpočty en. štítků?
Případně pokud by člověk prošel nějakým školením, je možné získat oprávnění pro vypracování PENB?
průkazy může vypracovávat energetický auditor nebo autorizovaná osoba v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb;
Zájemci o přezkoušení se mohou přihlásit elektronicky nebo písemně podle vzoru uvedeného ve Zkušebním řádu uvedeného zde https://www.mpo.cz/dokument36333.html. Podle druhu zvoleného přezkoušení přiloží požadované doklady. Na jediné přihlášce se lze ucházet o zkoušku z několika odborností (tedy na průkazy je možné jít na samostatnou zkoušku).
autorizované osoby podle § 5 zák. č. 360/1992 Sb., přiloží k žádosti přehled projektové dokumentace s uvedením zadavatele, předmětu projektu a datem zpracování, kterou zpracoval samostatně nebo se podílel na zpracování částí souvisejících s předmětem přezkoušení a případně seznam dalších činností, které mají věcnou souvislost, za poslední tři roky před podáním žádosti o přezkoušení; dále přiloží dvě kompletní projektové dokumentace nebo jejich relevantní části, na jejichž zpracování se během uplynulých tří let podílel.
Ministerstvo si vyhrazuje právo požadovat po osobách, které již jsou držitelem oprávnění podle odst. 6 zkušebního řádu, doplnění dokumentace v rámci předložených realizovaných auditů nebo projektů za účelem posouzení praxe uchazeče v souladu s § 3 odst. 12 Zkušebního řádu.
Konkrétně u těchto osob záleží jestli jsou autorizovanými inženýry ve správném oboru, praxe dle mého názoru je dostatečná (nejsem ale členem zkušební komise). Nejlépší je pokud praxi prokazuje už existující energetický expert nebo jiná relevantní osoba.