Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.11.12 / dotaz č. 37439
Dobrý den pane Šafařík,
na začátku záři jsme měli spolu konzultaci na téma energetických auditů.
V současnosti jsem registrovaný na kurz v praze. Rad bych se však zeptal, jestli byste mi nedoporučil nejakou literaturu, která by se hodila ke vlastnímu studiu.

Děkuji a s pozdravem
Dobrý den,
Asociace energetických auditorů před několika lety vydala konkrétní skripta pro energetické auditory, při vaší účasti na kurzu pro zájemce o získání oprávnění energezického auditora se můžete vedoucí kurzu (sekretariát AEA) dotázat, zda ještě náhodou není v archivu výtisk tohoto dokumentu. ZároVeň však musím konstatovat, že i když tato skripta získáte, bude jejich využitelnost pouze částečná, protože od doby jejich vydání se dost podmínek změnolo, a to nejem v oblasti legislativní. V současné době je zřejmě nejvíce sledována novela zákona č.406/2000Sb., o hospodaření energií, která je zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 318/2012Sb., a jeho budoucí prováděcí předpisy, což Vám bude při kurzu prezentováno zřejmě jako hlavní část programu.
Co se týká další možné dostupné literatury, odkazuji Vás za webové stránky www.mpo-efekt.cz, kde v levé straně po kliknutí na odkaz "Energetické poradenství EKIS" v horní liště najedete na odkaz "legislativa" - zde jsou uvedeny k využití legislativní předpisy, rozdělené na zákony a vyhlášky, nařízení vlády, evropské směrnice a technické normy ČSN.
Na téže záložce v levém sloupci pak můžete využít odkaz na "publikace", kde v pravém sloupci lze pomocí filtru najít rozdělení jednotlivých profesních témat. Po kliknutí na "En.audity, en. průkazy a štítky budov" v pravém sloupci lze v nabídce využít tituly jako např.: "Energetická náročnost budov", "Katalog typových návrhů úsporných opatření v energetickém auditu", "Vícekriteriální hodnocení energetických auditů", "Environmentální vyhodnocení v rámci energetických auditů", "Ekonomické posuzování energeticky úsporných opatření v budovách", "Právní odpovědnost energetického auditora" a mnohé další, které mohou být přínosné jak pro přípravu ke zkouškám na MPO, tak i po jejich úspěšném složení v praktické činnosti energetického auditora, příp. energetického specialisty.

Též lze předpokládat, že v rámci vlastních poznámek z prezentací zmiňovaného kurzu získáte související znalosti a celkový obsah o problematice energetického auditorství.
Odpovídá:  Ing. Václav Šafařík - EKIS RENVODIN-ŠAFAŘÍK tisk