Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.11.12 / dotaz č. 37464
Chtěl bych se blíže zeptat k povinnosti obcí zajistit PENB pro své objekty.
a) Týká se tato povinnost i jmenovitě těchto objektů: sportovní hala, zdravotní středisko, muzeum, kulturní dům apod.?
b) Pokud je objekt obce v památkové péči pak se nemusí PENB zajištovat?
c) Bytové domy, RD s více byty a Domy s pečovatelskou službou,kde jsou pronajímany jednotlivé byty a patří obci, mohou PENB být nahazeny do 1.1.2016 vyúčtováním energií za uplynulé 3 roky? Děkuji za odpověď
Dobrý den,
děkujeme za vaše otázky které se týkají povinností podle zákona č.406/2000 Sb. Chceme zdůraznit, že ohledně Průkazů energetické náročnosti budov (PENB) zákon ukládá 2 odlišné povinnosti:

Zaprvé povinnost dodržet požadavky na energetickou náročnost nových a rekonstruovaných budov, což se dokládá stanoviskem SEI. Tato náročnost se pak také objeví v PENB. Stávající budovy, pokud nejsou rekonstruovány, požadavky splňovat nemusí. Požadavky rovněž nemusí splňovat třeba památkově chráněné budovy, chaty a chalupy, průmyslové objekty a další. Přesněji viz §7 odst. 4 zákona.

Druhá povinnost je zpracovat PENB, případně ho vyvěsit ve veřejných budovách, předložit ho zájemcům o koupi či pronájem nemovitosti aj. Termíny, do kdy musí mít jaká budova PENB se liší pro různé budovy. Z hlediska zákona je jedno, zda budova splňuje nebo nesplňuje požadavky na energetickou náročnost. PENB se nemusí zpracovat pro budovy do 50m2, chaty, chalupy, kostely, průmyslové provozy aj. Podrobněji viz §7, §7a zákona.

K vašim otázkám:
a) Rozhodující je podlahová plocha budovy, nikoli typ budovy. U budov užívaných obcí, městem, krajem, státem aj. (přesněji jde o budovy užívané orgánem veřejné moci) je povinnost zpracovat PENB od 1. července 2013 pro budovy nad 500 m2 a od 1. července 2015 pro budovy nad 250 m2. Pokud by ale šlo o soukroné budovy, pak zákon PENB vyžaduje jen pro bytové a administrativní budovy, pro ostatní jen v případě prodeje či pronájmu.

b) PENB se musí zpracovat i pro památkově chráněné budovy.

c) Nahradit PENB vyúčtováním energií je možné v případě, že majitel bytu (či jiné části budovy) nedostane PENB od vlastníka domu (typicky od SVJ). To ovšem nezbavuje vlastníka budovy povinnosti PENB zpracovat, za nedodržení může vlastník dostat pokutu od SEI. Smyslem ustanovení je umožnit prodej bytu i v případě, že se majitel bytu nedohodne s vlastníkem budovy. Pokud pronajímáte celou budovu, musíte zajistit PENB již od od 1. ledna 2013. Pokud pronajímáte jen část budovy (byty), pak PENB musíte zpracovat až od 1. ledna 2016.

S pozdravem
J. Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk