Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.11.12 / dotaz č. 37466
Dobrý den, zajímalo by mě, zda energetický průkaz dle zákona č. 318/2012 Sb. bude nově potřeba i v případě prodeje nemovitosti dražbou (ať už dobrovolnou, tak nedobrovolnou). Pokud ano, kdo je v takovém případě povinen zajistit zpracování energetického průkazu - dražebník, vlastník nemovitosti apod. Děkuji.
Vážená paní, k Vašemu dotazu Vám sdělujeme následující:

Zákon č.319/2012 Sb. o hospodaření energií v §7a odst.(2) mimo jiné uvádí :
„Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy :
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. při pronájmu budovy,
3. od 1.1.2016 při pronájmu ucelené části budovy (tj. např. i bytové jednotky).

Z uvedeného je zřejmé, že tato povinnost týkající se zajištění vypracování Průkazu energetické náročnosti při prodeji (ale i pronájmu) budovy je jednoznačně na straně vlastníka budovy nebo příslušného SVJ. Jako inženýr a energetický specialista si však nedovolím zodpovědně odpovědět na to, zda z hlediska právního je dražba totožno prodej, navíc v případě dražby nedobrovolné.
S pozdravem Ing. P.Svoboda