Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.11.12 / dotaz č. 37525
Dobrý den,
mám pozemek a začínám chystat plány na stavbu rodinného domu.Potřebovala bych se poradit o možnostech vytápění, ohřevu vody a zateplení,aby to bylo ekologické, úsporné a funkční.Jedná se o Prahu západ, není tam plyn, všechny ostatní varianty jsou možné. Alespoň nás správně nasměrovat...
Moc děkuji.
Dobrý den paní Křenková,
Vaše otázka je v daném okamžiku formulována velice široce, resp. je pouze „jediné“ omezení a to, že v dané lokalitě není zemní plyn. Proto je potřeba celý projekt rozdělit do několika oblastí a etap. Nejprve si „musíte“ jako budoucí investor odpovědět na několik otázek sama(i). Základní otázky:
1) Co očekávám od nového domu (co by měl splňovat)?
2) Kolik finančních prostředků chci do tohoto projektu vložit?
3) Jaký min. provozní komfort je pro mě přijatelný?
4) Atd.
Z hlediska oblastí je třeba řešit tyto základní oblasti:
1) Stavebně architektonické řešení (podlažnost, orientaci ke světovým stranám, umístění v terénu,...).
2) Materiálové provedení nosné konstrukce (cihelné zdivo, pórobetonové zdivo, železobeton+zateplení, dřevostavba,...).
3) Provozní energetická náročnost, tj. zda dům bude řešen se standardní energetickou náročností, resp. jako nízkoenergetický, popř. dokonce jako pasivní).
4) Systém vytápění a větrání s ohledem na body 1-3) – tj. zda budou řešeny jako nízkoteplotní s využitím podlahové vytápění nebo teplovzdušné s využitím rekuperace atd.
5) Zdroj Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie tj. využití sluneční energie, energie půdy,…
Sama vidíte, že otázek a oblastí k řešení je celá řada, a že nelze na Vaši otázku(y) odpovědět v jednom kroku. Je třeba postupně vyřešit jednotlivé oblasti tak, aby na konci bylo souhrnné řešení, které bude splňovat všechny představy a požadavky kladené na Váš nový dům.
Proto doporučuji Vaši osobní návštěvu našeho poradenského střediska, kde bychom mohli prodiskutovat jednotlivé postupové kroky a nastavit směry v jednotlivých oblastech. V případě, že se rozhodnete pro návštěvu našeho střediska, kontaktujte nás na níže uvedená spojení. Pokud již existují návrhy (studie, projekt,…,) na řešení Vašeho domu, tak je přineste s sebou.

S pozdravem a na další spolupráci se těší

Ing. Michal Doležal
ENERGO-ENVI s.r.o.
Na Březince 6/903
150 00 Praha 5
251 564 281
605 771 100