Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.3.13 / dotaz č. 38839
Naše firma hledá nejvhodnější zdroj pro kompletní vytápění objektu statku u Buštěhradu, zastavěná plocha cca 3500m2. V objektu bude truhlárna, autoservis, myčka aut, kancelář a 4 bytové jednotky. Nyní je objekt vytápěn lokálně. Pro doplnění - firma bude zaměstnávat handicapované osoby. Jaké jsou nejvhodnější možnosti alternativních zdrojů topení s ohledem na výši nákladů s přihlédnutím k možnostem získání dotací z některého programu (ESF, EFECT) ? Předem děkuji za odpověď.
Vážený pane,
vzhledem k tomu, že v objektu má být truhlárna, doporučujeme vytápění dřevem. Z provozu asi nebude dost odpadního materiálu pro vytápění celého objektu, ale alespoň část spotřeby takto můžete pokrýt. Můžete pro vytápění použít i tepelné čerpadlo - tomu je však nutné přizpůsobit vytápěcí systém objektu (je vhodné použít nízkoteplotní systém). Dalším zdrojem může teoreticky být solární sytém, který bude pro objekt ohřívat vodu. Bohužel, bez dotace je termický solární systém obvykle dost drahý, takže se vyplatí jen poměrně výjimečně. určitě doporučujeme instalovat fotovoltaický systém, který může z části pokrýt spotřebu elektřiny v objektu. Elektřina ze slunce je obvykle levnější než ze zásuvky - je ale systém správně dimenzovat.
Pro správné rozhodnutí by asi bylo dobré nechat si zpracovat studii, která porovná investiční a provozní náklady na různé technologie - vy si pak vyberete tu pro vás nejlepší. Pokud si necháte radit jen od jednoho dodavatele, nemusíte dostat nezávislé a objektivní informace.
V dohledné době nejsou k dispozici žádné dotační programy, peníze z evropských fondů dosud nejsou rozděleny. Zbývá tedy jen program EFEKT (https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/37410), pro rok 2013 se již žádosti nepřijímají, takže musíte počkat na program pro rok 2014. Obecně se nepodporují fotovoltaické systémy, neboť jsou ekonomcky efektivní i bez dotace. U ostatních zdrojů je hodnotí mj. úspora CO2, takže větší šanci mají kotle na dřevo a solární termické systémy oproti třeba tepelným čerpadlům.
Přejeme hodně úspěchů!
J. Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk