Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.6.13 / dotaz č. 40782
Dobrý den,
v současné době projektujeme novostavbu rodinného domu (svépomocí) a řešíme stavební systém, izolaci budovy a také systém vytápění celého domu tak, aby byl co možná nejefektivnější vzhledem k pořizovací hodnotě a celkové energetické náročnosti.
Jedná se o patrový dům, 1NP vytápěná plocha cca 70m2, 2NP vytápěná plocha cca 65m2 (v případě zájmu Vám mohu zaslat půdorys, řezy, pohledy v pdf).
Uvažuji o primárním vytápění tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA, podlahové vytápění v celém domě a jako sekundární (spíše příležitostné) je navržena krbová vložka s teplovzdušným rozvodem.
Neustále řešíme nejvhodnější stavební materiál a zatím se mi zdá jako cenově nejvýhodnější (a zároveň s dostatečnou hodnotou prostupu tepla) POROTHERM PROFI 36,5 (na tenkovrstvou maltu nebo pěnu DRYFIX) a zateplení polystyrenem GREYWALL tl. 100-140mm. Nicméně nedokážu zhodnotit přesnější dimenzování zdiva, izolace a systému vytápění, aby nebylo např. zbytečně zatepleno, anebo naopak nedostatečně. Prosím Vás tedy o radu v této oblasti. V případě dalšího doplnění jsem k dispozici.
Děkuji Vám a jsem s pozdravem
Dobrý den,
v úvodu Vašeho dotazu mě poněkud vyděsila informace, že projektujete rodinný dům svépomocí. Domnívám se, že to by bylo to nejhorší, čím byste vytvořil podmínky pro budoucí kvalitu stavby a Vaši spokojenost s realizovanou investicí. Dovoluji si doufat, že projekt svěříte zkušené autorizované osobě v oboru pozemní stavby a v případě výstavby svépomocí rovněž angažujete jako stavební dozor kvalitního profesního odborníka.
S ohledem na Vaše zadání, aby dům byl co možná nejefektivnější vzhledem k pořizovací hodnotě a celkové energetické náročnosti, považuji za užitečnou informaci, že na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností budou v již vyhlášeném programu Nová zelená úsporám poskytovány dotace v úrovních 400 nebo 550 tis. Kč na dům. Oproti Vašemu záměru by takovýto projekt musel obsahovat nucené větrání s rekuperací. Nicméně výše dotace je velmi zajímavá a lze předpokládat, že by plně uhradila vícenáklady spojené se zlepšením energetické kvality stavby. V tomto případě je však zcela nezbytné projekt svěřit architektonické kanceláři s dostatečnými zkušenostmi a referencemi v projektování nízkoenergetických, případně pasivních domů. Totéž platí i o realizaci.
Pokud Vás tato možnost neosloví, mohu Vám dát pouze několik obecných informací, jimiž by bylo vhodné se řídit při zadávání projektu.
ČSN 730540-2 udává pro jednotlivé stavební konstrukce hodnoty součinitelů prostupu tepla požadované, doporučené a doporučené pro pasivní budovy. Lze konstatovat, že všechny druhy těchto hodnot jsou stanoveny vyváženě a je tedy vhodné volit navrhované hodnoty přibližně na stejné úrovni doporučení.
S Vámi navrženou skladbou obvodových zdí lze souhlasit, součinitel prostupu tepla (včetně korekce) s použitím šedého polystyrénu (lambda 0,032) bude
pro tloušťku 80 mm 0,205 W/m2K
pro tloušťku 100 mm 0,186 W/m2K
pro tloušťku 120 mm 0,170 W/m2K
pro tloušťku 140 mm 0,157 W/m2K.
Doporučená hodnota je 0,25 W/m2K, doporučená pro pasivní budovy 0,18 až 0,12 W/m2K.
Lze tedy konstatovat, že tloušťka izolantu 100 mm je na horní hranici doporučené pro pasivní domy a úroveň tepelné ochrany je lepší než doporučená (74,4% doporučené hodnoty)
Použijeme-li stejné hledisko na podlahu na terénu, doporučená hodnota je 0,3 W/m2K, 74,4% je 0,223 W/m2K. Při použití šedého podlahového polystyrénu (lambda 0,031) tloušťky 140 mm bude navržená hodnota 0,213 W/m2K, ekvivalentní hodnota (se svislým zateplením základové desky tloušťky 100 mm do hloubky 600 mm) 0,155 W/m2K.
Analogicky pro šikmou nebo plochou střechu doporučená hodnota je 0,2 W/m2K, 74,4% je 0,149 W/m2K. Použijeme-li např. izolant (lambda 0,034) 160 mm mezi krokve nebo stropní trámy a 140 mm nad nebo pod konstrukci, navržená hodnota bude 0,151 W/m2K.
Ve všech případech při použití jiného izolantu dostaneme stejné výsledky úpravou tloušťky nepřímou úměrou k tepelné vodivosti. Konkrétní výhodnost různých výrobků od různých výrobců se v průběhu času velmi liší a v případě akčních slev lze získat i 50% slevu.
Jednoznačně ekonomicky zdůvodnitelná volba oken je zasklení trojsklem, dnes standardní je zasklení se součinitelem prostupu tepla 0,5 W/m2K, výsledná hodnota pro celé okno je zhoršena vlivem rámu a distančních rámečků zasklení, a to tím více, čím má okno relativně menší zasklenou plochu a je členitější. 0,8 W/m2K je běžně dosažitelná hodnota u dřevěných i plastových oken.

Systém podlahového vytápění s tepelným čerpadlem lze rovněž doporučit, avšak z hlediska hospodárnosti provozu je nutno věnovat velkou pozornost regulaci. Protože podlahové vytápění má velkou setrvačnost, nebude schopno dostatečně pružně reagovat na tepelné zisky nebo příspěvek krbové vložky. Proto, zejména v místnostech s teplovzdušným rozvodem a významným prosklením na jinou než severní stranu, doporučuji část potřebného tepelného výkonu zajistit nízkoobjemovými nízkoteplotními radiátory nebo fancoily. V každém případě doporučuji volit velmi sofistikovaný systém regulace podle kvalitního projektu.

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský