MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.9.13 / dotaz č. 42332
Dobrý den, jsem před rekonstrukcí mlýnu, náhonu a zřízení MVE. K Budově není zavedena el. přípojka. Dle vyjádření ČEZu je připojovací místo až v obci cca 1 km, přestože nám vedou dráty 22 KV v těsné blízkosti a sloup je umístěn na našem pozemku. Rád bych se zeptal, jestli jsou nějaké možnosti, jak přesvědčit ČEZ, aby nám povolil zřízení transformátoru na sloupu, jako je to na začátku každé vesnice. Po telefonickém rozhovoru s technikem, který nám vyjádření psal bychom museli být velkoodběrateli nebo by musela být lokalita vedena pro výstavbu více domů. Na připojení bych netrval, ale vytvoření ostrovního systému se značně prodraží a navíc průtoky nezaručují možnosti el. energie z vody po celý rok. Tedy další alternativní zdroj a další peníze. Děkuji za pomoc.
Vážený pane,
váš prblém lze rozdělit na 2 části:
1/ připojení výrobny elektřiny (MVE) k síti. Podle zákona o místě připojení rozhoduje distributor (ČEZ) a vy s tím celkem nenůžete nic dělat. Můžete ČEZu nabídnout, že připojíte MVE rovnou do VN. To se celkem běžně používá u větrných elektráren, kde je velký výkon. Ve vašem případě by to vyžadovalo speciální generátor pro MVE. Podle vašich údajů soudím, že výkon MVE je relativně malý, takže by se vám dost zvýšily náklady na technologii. Navíc byste v objektu nemohl využívat elektřinu z MVE (potřebujete NN). Jinou možností je, že byste po dohodě s ČEZ pořídil vlastní transformátor, takže byste mohl dodávat do VN přes něj a současně přes něj i odebírat ze sítě. Je otázka, jestli se vám vyšší investice vrátí, protože podpora elektřiny z MVE je malá.
2/ připojení odběrného místa (budovy mlýna) k síti. Zde je ČEZ povinen vás připojit, ovšem má právo požadovat po vás úhradu nákladů. To znamená, že ČEZ vybuduje trafostanici (případně vedení z obce), ale od vás si většinu nákladů nechá zaplatit. V případě, že by se transformátor využil pro více subjektů se náklady rozpočítávají mezi ně (viz vyjádření technika, že by v lokalitě měly být další domy).
Pokud je předpoklad výroby elektřiny z MVE malý, může být vybudovaání ostrovního systému nakonec levnější alternativou. Fotovoltaické panely vám při současných cenách vyrobí elektřinu do okolo 3 Kč/kWh, což je levnější, než když ji budete kupovat ze sítě.

Přejeme hodně úspěchů!
J. Truxa. K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - tisk