Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.9.13 / dotaz č. 42841
Dobrý den,
chtěl bych vám položit několik otázek. Zda si myslíte, že dotaci na snížení energetické náročnosti(výměna starého plynového kotle více jak 20roků, zateplení RD svépomoci a výměna oken)nelze využít? Není to diskriminace? V současné době rekonstrujeme RD v Okříškách. Dotaci na zateplení mohu prý žádat pouze v případě, že to bude provedeno firmou.Je to asi 7 roků co jsem zateploval RD v Třebíči a mohu říci, že provedená práce je daleko v lepším stavu, než na stavbách které prováděla firma a byla na ně poskytnuta dotace a to rovněž z fondů EU. Jsem přesvědčen, že každý by měl mít nárok na dotaci v případech, že se poskytuje. Proč nemohu mít levnější komponenty? Bylo by třeba zrušit všechny dotace a byl by pořádek. Jenom dochází k různým podezřením, že se s dotaci šmelí. Proč stát dotuje pouze vybrané skupiny? Budete schopni mi odpovědět na položené otázky?
Dobrý den,
všeobecně jsou dotace přidělovány podle předem schválených pravidel a podmínek, které musí žadatel o příslušnou dotaci splnit, aby mohl žádat o finanční podporu, je tomu například i u dotačního titulu na snížení energetické náročnosti budov „Nová zelená úsporám“. Jednou ze základních podmínek pro přidělení těchto dotací je, že použité výrobky a technologie jsou uvedeny v příslušném seznamu výrobků a technologií a současně realizovat navržená opatření musí Vámi vybraná firma, která je uvedena v seznamu odborných dodavatelů.
Pravděpodobně Vás moje odpověď příliš neuspokojí, ale nejsem oprávněn hodnotit podmínky programu „Nová zelená úsporám“.
Vaše dotazy bych dále směřoval na vyhlašovatele dotačního titulu tj. Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Odpovídá:  Ing. Miloslav Horníček* - EKIS Vladislav tisk