Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.11.13 / dotaz č. 44652
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda způsob rozúčtování tepla musí být včetně korekčních koeficientů stanoven tak, aby si byl schopen konečný vlastník spočítat cenu tepla sám? Pokud ano, je to vyhláškou někde stanovené?
Předem děkuji


Dobrý den,

Odpověď na Váš dotaz vyplývá z dosud platné vyhlášky 372/2001 Sb.
V první řadě je však třeba respektovat danou terminologii:
1. vlastník zúčtovací jednotky = vlastník
2. konečný spotřebitel

Za obsah vyúčtování odpovídá vlastník, veškeré náležitosti jsou uvedeny v §7 vyhlášky.
Z jednotlivých odstavců tohoto paragrafu je zřejmé, že jsou zde obsaženy všechny údaje potřebné k výpočtu a tedy i k možnosti kontroly správnosti výpočtu konečným spotřebitelem.
Např. v odst. 2g) se jedná o koeficienty a součinitele použité pro přepočty podlahové plochy nebo započitatelné podlahové plochy konkrétního bytu či nebytového prostoru a pro přepočty odečtů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění u konečného spotřebitele.
Volbu způsobu rozdělení nákladů na základní a spotřební složku určuje vlastník / příslušný orgán vlastníka s ohledem na doporučení Metodického pokynu k vyhlášce. Konkrétní způsob stanovení koeficientů pro přepočty odečtů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění u konečného spotřebitele vyhláška neuvádí. Většinou je navrhuje rozúčtovatel podle vlastní technicky zdůvodněné metodiky a schvaluje vlastník / příslušný orgán vlastníka.

Z výše uvedeného vyplývá konečná odpověď na Váš dotaz ANO, za předpokladu, že je konečný spotřebitel seznámen s textem platné vyhlášky a výše uvedeným rozhodnutím vlastníka zúčtovací jednotky.

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský
Odpovídá:  Ing. Jiří Malkovský* - EKIS Hradec Králové ALKA-RPK tisk