Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.11.13 / dotaz č. 44815
Dobrý den,

rád bych se zeptal na určité povinnosti vyplývající z vyhl. č194/2013 o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie.
1. Součástí vzoru dokumentu o kontrole je i část, která se věnuje určení účinnosti kotlů. V případě, že u plynového kotle nebude instalován plynoměr a na jeho výstupu nebude kalorimetr, tak není možné stanovit účinnost přímou metodou. Znamená to tedy využít nepřímou metodu. K tomu ovšem potřebujeme mj. znát chemický nedopal, resp. koncentraci CO. Znamená to tedy, že u každých kotlů nad 20 kW provozovaných na základě licence musím nechat změřit každý rok emise, abych stanovil nepřímou metodou účinnost? Jde mi o to, že bych jinak emise (dle vyhl.č.415/2012 Sb.) měřit u zdrojů s příkonem do 1 MW periodicky měřit nemusel.
2. Jak postupovat v případě určování účinnosti rozvodu tepla v domě, když nejsou nainstalovány kalorimetry na rozvodech?

Děkuji
Dobrý den,
děkuji za vaše otázky.
ad 1/ Podle vyhlášky platí, že stanovení účinnosti nepřímou metodou se provádí dle ČSN 070305 - Hodnocení kotlových ztrát. Musíte tedy provést měření, abyste zjistil velikost jednotlivých ztrát. Asi bude jednodušší osadit kalorimetr a podružný plynoměr.
ad 2/ Vyhláška neřeší, jak zjistit množství tepla dodaného do rozvodů. Zákonodárce zřejmě předpokládal, že kalorimetry jsou osazeny na patách jednotlivých objektů a v kotelně máte přehled o spotřebě paliva a účinnosti kotle (např. na základě vyhláškou stanovené kontroly).
Pokud jde o určování účinnosti rozvodů v budově, postup podrobně stanovuje vyhláška č. 193/2007 Sb.

S pozdravem
K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk