Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.3.14 / dotaz č. 46297
Prosím pěkně o informaci.
V panelovém domě SVJ, je povinnost mít od 1. ledna roku 2014 nainstalované měřiče tepla v bytech. Máme v domě svoji DPS.
Děkuji
Vážený pane,
povinnost měření tepla vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb. Viz §7 zákona:

(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni
a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,

Tuto povinnost zavedla novela č. 318/2012 Sb. Ta nabyla účinnost 1.1.2013. Podle zákona musíte tuto povinnost splnit do 2 let od nabytí účinnosti, takže k 1.1.2015 už musíte mít měřiče tepla nainstalované.

Nedodržení této části zákona se hodnotí jako správní delikt, za který může Státní energetická inspekce udělit pokutu až 200 000 Kč.

Přejeme příjemný den!
J. Truxa, K. Srdečný