Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.3.14 / dotaz č. 46572
Dobrý den,
v poslední době sleduji stále častější diskuze na téma ustanovení §7 zákona č. 406/2000 Sb. zejména odstavce 4, tj. povinnosti vlastníka budovy.
„Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem…"

Neřeším to, že v zákoně nejsou přesně definovány pojmy jako vnitřní tepelná zařízení budov, přístroje regulující a registrující dodávku tepelné energie a doposud není v platnosti odpovídající vyhláška, na kterou se zákon odkazuje. K dotazu mne vyprovokoval odkaz na níže uvedený článek, a proto se obracím s dotazem, jaké povinnosti dle § 7 odst. 4 musí do konce roku 2014 splnit vlastník, který je samosprávným celkem (kraj, město, obec) ve vztahu ke svým příspěvkovým organizacím typu škola, sociální zařízení, zdravotnické zařízení, kulturní zařízení, administrativní budova užívaná pro vlastní potřebu, administrativní budova pronajatá třetí osobě.

Odkaz na článek:
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nemerite-spotrebu-tepla-hrozi-vam-sankce/r~9de3d290a53611e38ddf0025900fea04/

Děkuji za odpověď
Dobrý den,

Zákon 406/2000 Sb. se v §7 odstavec 4)a odvolává na prováděcí předpis, který ale ještě neexistuje. V současnosti se rozpočítáváním tepla zabývá vyhláška 372/2001 Sb. – rozúčtovaní tepla a TV konečným spotřebitelům a vyhláška 194/2007 Sb., která mimo jiné odkazuje na měřicí a indikační techniku specifikovanou v ČSN EN 834 a 835 (indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění). Měřit lze rovněž přímo dodané teplo (kalorimetry), jsou-li použity pro rozúčtování, jsou to pak fakturační měřidla, která musí být kalibrována a „zaplombována“.

Výše uvedené vyhlášky se týkají typicky bytových domů, rovněž „článek“ je zaměřen především na bytové domy. Zákon 406/2000 Sb. v platném znění hovoří rovněž o školách, zdravotních zařízení, ale pokud je konečným spotřebitelem pouze škola, tak se nic nerozúčtovává a stačí tedy měřit na patě objektu. Pokud je ale část objektu pronajata, pak je nájemci nutno část odebraného tepla rozpočítat v souladu s legislativou výše. Vaší povinností je zajistit, aby ve vašich organizacích docházelo k rozúčtování tepla dle platné legislativy.

Vzhledem k tomu, že neexistuje prováděcí předpis, o kterým hovoří zákon 406/2000 Sb., lze vycházet jen ze souvisejících platných předpisů a tím jsou vyhlášky 372/2001 Sb. a 194/2007 Sb.
Odpovídá:  Ing. Petr Chmel* - EKIS Praha, Seven tisk