Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.3.14 / dotaz č. 46842
Má město povinnost osadit měřicí a indikační techniku na spotřebiče tepla (radiátory ÚT) ve svém komerčně využívaném menším objektu (prodejna, kanceláře), ve kterém vlastními pracovníky provozuje malou domovní plynovou kotelnu? Nájemcům v současnosti přeúčtovává pouze spotřebovaný plyn v poměru podle velikosti užívané podlahové plochy.
Povinnost vybavit vnitřní tepelné zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům je dána zákonem 406/2000 Sb. §7 odstavec 4). Tento zákon se odvolává na prováděcí předpis, který má nahradit stále platnou vyhlášku 194/2007 Sb. Tento předpis však doposud nevznikl, je tedy třeba se řídit vyhláškou 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, případně stále platnou 372/2001 Sb. kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Vyhláška 194/2007 SB. se mimo jiné odkazuje na měřicí a indikační techniku specifikovanou v ČSN EN 834 a 835 (indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění).

Dle zákona 406/2000 Sb. tedy má vlastník povinnost osadit přístroje registrující dodávku tepla (např. poměrové indikátory, kalorimetry) konečným uživatelům. Rozúčtování dle plochy, což bylo možné dle vyhlášky 372/2001 Sb. §4 odstavec 5) pravděpodobně již do budoucna nebude možné, ale to ukáže až nový prováděcí předpis, který přesto, že se na něj odkazuje zákon, stále ještě není k dispozici.
Odpovídá:  Ing. Petr Chmel* - EKIS Praha, Seven tisk