Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.4.14 / dotaz č. 47192
Moje rodiče mají soudní spor. Otec zemřel. Pořídil si tepelná čerpadla na telo a teplpou vodu. Oznámil to společenství. To neodsouhlasilo. V bytě máme CZT máme uzavřené ventily. Firma ve vyúčtování nám dáva korekční jednotky. Jedná se o byt o 73 m2. Podílem 72-6692. Nevím z čeho se počítá otápěná plcha jaká je započitetelná.podlahová plocha. Atd. Jedná se o panelový dům dobře situovaný. Bytovka má tři vchody s celkem 108 jednotmkami. Poloha bytu jednou stěnou ochlazovanou. Sousedící byty dvě ochlazované. V přízemí jednou ochlazovanou a jendou částečně.. Nejvyšší dvě stěny ochlazované. Byt náš je dobře situovaný! Náš se nachází třetí vchodě. V prvním patře. Tělesa jsou umístěná v kuchyni, obýváku. Ten je přepažený s ložnicí. Poslední pokoj taky má radiátorys indikátory Ista. Ve vyúčtování je uvedeno: viz příloha.

Nerozumím topo pořádně jak k tomu dospěli. Nikdo nám to pořádně něchce vysvětlit. Rozúčtovatel na svém trvé. Byly vypracovány tři posudky. Ten jeden chce aby jsme si to zaplatili ze svého ale právě že nemáme dostatek finančních prostředků jsme v krizi proto je ten soudní spor. Nevím jestli je možné úspět směrnici ES co spotřebujeme to si zaplatíme.

Dle požadavků co mám k dispozici oznamuji: V bytě jsou bylo pět osob. V roce 2012 čtyři a nyní pouze tři.
Passport: pokoj 1 - 28,55
pokoj 2 - 13,16
kuchyně - 10,39
lodžie - 3,65
předsínň 7,6
šatna 1,86
lázeň 2,53
wc - 0,96
sklep - 4,13 celkem 72,83 m2

dle evidenční listu vlastníka
celková plocha 72.83
podlahová plocha TUV 66.25
ZPP pro UT 56.72
dle otce mělo být 65.05 nikoliv však 66.25!
poměr 40/60 a 30/70
tč vzduch vzduch 5.5 hp kw/h a 2kW
tč vzduch voda hp 2.18 kW z 16 na 65 za 8h a 0.85 kW
radiátory: 600/200 jeden článek 151 W celkem 15 tj 2265W
600/200 počet 14 celkem tj 2114W
600/150 čl. 14 jeden 121W celkem 1694. Tepelný výkon 6073W
tm 80°C, tm 70°C tepelná ztráta bytu o 17% 5060W
měrné náklady kč/GTJ 624,23
584,76
564.28
542.06

překročení naměřených jednotek o 139%, o 120% i o o 130% negativně na ostatní s kladnými korekcemi

zs 40% ss% náměr korig
64102 96153 0 +1507,76 cena 7419,5
Jak již je uvedeno v zaslaném posudku, se kterým se ztotožňuji, rozúčtování tepla se řídí dle vyhlášky 372/2001 Sb. a pravidla vytápění dle vyhlášky 194/2007 Sb. Obě vyhlášky jsou zdarma na internetu, doporučuji se do nich podívat.

Ve vašem případě došlo k přechodu na jiný způsob vytápění, pokud vytápíte na projektovanou vnitřní teplotu (dle vyhlášky 194/2007 je výpočtová teplota 20°C – doporučuji ve sporu doložit jednorázovým či lépe dlouhodobým měřením), nedochází k vytápění vašeho bytu z okolních bytových jednotek či společných prostor a uvedené korekce na rozúčtování tepla nemají žádné logické natož technické opodstatnění. Spotřební složka je pak ve vašem případě nulová. Nicméně může být po Vás požadována minimálně část základní složky (40% nákladů na tepelnou energii), neboť ta obsahuje náklady na vytápění společných prostor (např. chodby a obdobné nebytové prostory), na vytápění těchto prostor se podílí všichni nájemci.

Nejsem schopen právně posoudit samotné odpojení vašeho bytu od společného vytápění a přechod na vytápění tepelnými čerpadly.

Tuto konzultaci lze použít jen pro indikativní popis situace.
Odpovídá:  Ing. Petr Chmel* - EKIS Praha, Seven tisk