Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.6.14 / dotaz č. 49132
Dobrý den,chtěl bych se zeptat na následující problém.
V objektu vlastníme trafostanici 0,4/35kV, zde máme připojené dvě FVE 106kWp-2008 a 57kWp-2009.V současné době ještě uvažujeme připojit dvě KGJ (2x48kW)smlouvu o připojení s DS již máme.
Je nutné mít státní autorizaci pro výstavbu zdroje?
Nově nainstalované zdroje KGJ sice nepřesáhnou 100kW, ale součet všech instalovaných výkonů výroben v místě připojení do DS ano.Děkuji za odpověď.
Vážený pane,
podle energetického zákona č. 458/2000 Sb. je povinnost autorizace definována takto:

§ 30a
Výstavba výrobny elektřiny
(1) Výstavba výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 kW a více je možná pouze na základě udělené státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny (dále jen "autorizace"). Za celkový instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny se považuje součet hodnot instalovaných výkonů výrobních jednotek v místě připojení do elektrizační soustavy.

Domnívám se, že ve vašem případě autorizaci nepotřebujete, protože celkový součtový výkon nového zdroje je menší než 100 kW. To že v místě jsou instalovány ještě jiné zdroje by nemělo hrát roli, povinnost autorizace se týká nových zdrojů.

Podle vyhlášky o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny č. 387/2012 Sb. v žádosti o autorizaci nikde neuvádíte výkon dalších zdrojů připojených případně do stejného přípojného místa, takže MPO z vaší žádosti nevyčte, jestli v místě připojení je celkový připojený příkon více než 100 kW.

Nicméně zákon je oprávněn vykládat pouze soud, nikoli energetický poradce, ministerstvo, Státní energetická inspekce nebo kdokoli jiný. Není nám známo, zda v této oblasti existuje nějaký judikát.

Přejeme hodně úspěchů při podnikání v energetice!
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt tisk