Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.8.14 / dotaz č. 50316
Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o Váš názor, zdali je rozumné a nehrozí přílišné riziko při realizaci regulace otopné soustavy (spočívající v odstranění původní samoregulační části typu "Tichelmann" a její náhradou novým vodorovným rozvodem ve sklepě s patním kalorimetrem pro a instalací regulačních ventilů a uzávěrů na původní svislé stoupačky). Jsme bytové družstvo o 12 bytových jednotkách, které je propojeno se sousedním družstvem, které se pro tuto realizaci již rozhodlo. Dílčí rekonstrukci chceme dělat z ekonomických důvodů a máme obavu, zdali nemůže negativně ovlivnit rekonstruovaná část, část nerekonstruovanou (stoupačky a bytové rozvody).Moc děkuji za Váš názor. Jsme ochotni i kvalifikované posouzení zaplatit. Díky a hezký den.
Vážený pane,
děkuji za váš dotaz. Při rekonstrukci rozvodů, kde dochází ke změně zapojení rozhodně doporučuji zpracovat projekt nového zapojení soustavy. Pokud se totiž změní hydraulické poměry v síti, může dojít k tomu, že některá tělesa nebudou mít dostatečný průtok a tím i topný výkon. Instalace regulačních ventilů na stoupačky je obvykle vhodným řešením, které umožní lépe vyregulovat topnou soustavu.
I když náklady na projekt zvýší cenu rekonstrukce, "živelná" rekonstrukce může přinést problémy, jejichž odstranění může vyjít nakonec mnohem dráž. Zvažte taky, zda stávající zapojení "Tichelmann" nezachovat a vyměnit pouze potrubí a armatury ("kus za kus"), čímž by systém měl fungovat obdobně jako dosud.
Pokud budete měnit oběhové čerpadlo, rozhodně doporučuji použít čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami, které má velmi pozitivní vliv na hydraulické chování soustavy a výrazně nižší spotřebu elektřiny.
V každém případě musí být součástí rekonstrukce hydraulické a teplotní vyvážení soustavy, doporučuji výslovně to dát do smlouvy s dodavatelem, že doloží splnění projektových parametrů.
Přeji hodně úspěchů!
K. Srdečný

Dobrý den,
K uvedenému dotazu bych rád ještě doplnil svůj doplňkový dotaz:
U částečné rekonstrukce otopné soustavy (vyjmutí okruhu tichellman a jeho nahrazení novými vodorovnými rozvody s patním kalorimetrem a vyvažovacími ventily při zachování původních starých svislých topných stoupaček a také rozvodů a radiátorů v bytech) vidím ještě jedno riziko: riziko nedefinovatelné (resp. velice obtížně definovatelné) hranice zodpovědnosti za škody při budoucí havárii takto částečně zrekonstruované otopné soustavy: dodavatel může tvrdit, že problém je způsoben starou částí, kterou neměnil. V případě budoucích poruch takto částečně zrekonstuovaného systému bude velmi obtížné získat finanční kompenzace případných škod pomocí záruk dodavatele, který může tvrdit, že problém není v části, kterou řešil. Doplňuji informaci, že projekt na tuto částečnou rekonstrukci samozřejmě máme. Jde mi ale o principielní otázku rizik v případě řešení poruch a záruk dodavatele. Rád bych k tomu znal váš názor. Osobně si myslím, že by se otopná soustava měla měnit jako celek (zejména kvůli zárukám).

Vážený pane,
Otázka záruk a odpovědnosti je spíše pro právníka, zkusím vám odpovědět z technického hlediska.
Pokud jde o havárii, nejspíš tedy o prasknutí nějakého spoje či armatury, dá se vždycky snadno určit kde co teče. Rekonstrukce by měla být navržena tak, aby nedošlo ke zvýšení provozního tlaku ve stávající soustavě. Pokud někde něco praskne ve staré části, i když se nezvýší tlak v soustavě, nejspíš by to prasklo i bez rekonstrukce.
Dobře navržená rekonstrukce může tlakové namáhání soustavy snížit, právě třeba instalací vyrovnávacích armatur. Tím se zvýší i bezpečnost provozu. Obecně jsou soustavy navrženy a během topné a tlakové zkoušky zkoušeny na výrazně vyšší tlak, než je provozní. Pokud tedy po rekonstrukci proběhne tlaková zkouška v pořádku, lze uplatňovat zodpovědnost za případné budoucí havárie jen na novou část.
Jiná věc je porucha, typicky třeba zaseknutí ventilu kvůli nečistotě v potrubí. Těžko prokázat, že nečistota se do okruhu dostala během rekonstrukce. Můžete však po dodavateli požadovat, aby převzal zodpovědnost za poruchu celého systému, tedy staré i nové části.
Ještě jiná věc je fungování soustavy. Zde je určitě potřeba dát do smlouvy zodpovědnost za správné fungování celé soustavy. Špatná funkce může být způsobena chybou v projektu, nedodržením projektu nebo chybou při montáži, samozřejmě i provozním selháním nějakého ventilu a podobně. Za toto vše odpovídá dodavatel, který musí mít možnost seznámit se se stávajícím stavem a v projektu navrhnout odpovídající řešení.
Souhlasím s vámi, že by bylo lepší rekonstruovat celou soustavu, nicméně správně navržená a provedená rekonstrukce riziko poruchy a havárie nezvýší.

Přeji hodně úspěchů!
K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk