Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.9.14 / dotaz č. 51368
Dobrý den.
jsme SVJ s vlastní kotelnou, nově kompletně revitalizovaný (zateplený) cihlový dům o 24 bytových jednotkách.
Aktuálně řešíme nutnost osazení ITN a vše s tím související. Mohli byste mi zodpovědět zásadní otázku o "nutnosti" osazení těchto "měřidel"?
Osobně se domnívám, že to nutné není - vizte z.č.406/2000 § 7 odst.6 písmeno c).
Děkuji
Dobrý den,

v úvodu Vás musím upozornit, že nejsem oprávněň vykládat zákon. Jediným pravomocným orgánem pro vykládání zákona je soud.

Podle mého názoru:

§7 odst. 6, písm. c) zák. 406/2000Sb.:

" Pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují na dodávky uskutečňovanépro byty ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, pokud společenství vlastníků jednotek vyjádří souhlas^5) s odlišnými pravidly, za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem."

Vás nezbavuje povinosti §7 odst.4, písm. a) téhož zákona:

"(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,"

Můžete si však při vyjádření sohlasu SVJ nastavit odlišná pravidla pro vytání, nepřekročení limitů daných vyhláškou však musíte doložit energetickým poosudkem.
Pravidla pro vytápění jsou dány vyhláškou MPO č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

Samotná pravidla pro vytápění jsou dány §2 a §3 této vyhlášky.

V současné době probíhá připomínkové řízení a brzy by měla vyjít novela této vyhlášky.

S pozdravem

Ondřej Guniš

další informace:
https://www.mpo.cz/dokument151143.html
https://www.mpo.cz/dokument150591.html
https://www.mpo.cz/dokument150230.html

Odpovídá:  Ing. Ondřej Guniš* - EKIS Ostrava KEA tisk