Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.11.14 / dotaz č. 53886
Dovoluji si Vás oslovit s dotazem k
rozúčtování tepla a teplé vody v SVJ po vydání vyhl. č.237/2014 Sb., účinné od 7.11.2014.

Nejsem si jista, zda se nás týká §6 zákona č.67/2013 Sb : náklady
na dodávku tepla (máme svůj společný kotel v domě) a centralizované
poskytování teplé vody ( kotel ohřívá i vodu). ASPI mi nenabídlo jasný výklad definic uvedených v §6 a ani odkaz na termíny v literatuře.
Jsme SVJ (8 vlastníků) s vlastní společnou kotelnou na vytápění a zároveň i ohřev vody. Dosud jsme měli odsouhlasené rozúčtovávání
tepla a teplé vody dle podlahové plochy a počtu osob.
Vyhláška č.372/2001 Sb.je platná a 100% odsouhlasení způsobu vlastníky (spotřebitelů tepla zúčtovací jednotky) je stále možné.
Nová vyhláška je prováděcím předpisem k §7 odst.9 zákona č.406/2000 Sb. – rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov….

Hrozí SVJ za neinstalaci přístrojů regulujících a registrujících dodávku tepelné energie dle nové vyhl.č.237/2014 Sb.sankce 200 tis.Kč?

Také v §7, odst.6, písm c) zákona č.406/2000 Sb. *se uvádí „ pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují na dodávky uskutečňované pro byty SVJ, pokud SVJ vyjádří souhlas
s odlišnými pravidly, za podmínky nepřekročení limitů stanovených
prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku,nepřekročení se prokazuje energetickým posudkem (to obsahuje i ust. §9a, odst. 2, písm e) zákona.

MÉ DOTAZY :
1)Je toto správný výklad předpisů a může si SVJ pořídit energetický
posudek a rozpočítávat náklady jako dosud bez měřičů a vodoměrů podle
pravidel schválených SVJ?
2)Nebo musíme mít „měřiče“ , nemusíme pořídit energetický posudek a můžeme se domluvit, že nebudeme podle měřičů
rozúčtovávát?

3)Nebo je to ještě úplně jinak?
Dobrý den,

uvedenou problematikou jsem se poměrně obsáhle zabýval v dotazech č. 52449 a 52606, které si dovoluji doporučit Vaší pozornosti.
Tyto odpovědi je v současné době nutno aktualizovat informací, že novela vyhlášky č. 194/2007 Sb. již vyšla jako změna pod ozn. 237/214 Sb. Nicméně její obsah zásadně nezměnil přístup k provádění §7 odst. 4 a zákona 406/2001 Sb. kromě toho, že poměrně významně diskriminuje majitele bytů s horizontálním rozvodem topné vody, což však nesouvisí s vlastní povinností instalace přístrojů.

K dotazu č. 1:
Povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku nesouvisí s pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody a jejich případnou změnou. Způsob rozúčtování nesouvisí s energetickým auditem a možnost odlišného provádění než stanoví vyhláška č. 372/2001 Sb. stanoví zákon č. 67/2013 Sb.

K dotazu č. 2:
Jednoznačná odpověď na všechny části dotazu je ANO.
Bližší komentář jsem uvedl v předposledním odstavci odpovědi na dotaz č. 52449. K tomu lze pouze doplnit, že uvedený návrh nebyl v novele vyhlášky akceptován.

K dotazu č. 3:
Vzhledem k dotazu č. 2 je odpověď negativní

V současné době existuje velký převis poptávky na instalaci rozdělovačů tepla nad nabídkou, takže pro některé vlastníky může být obtížné zajistit plnění povinnosti v zákonném termínu. V této souvislosti může být užitečná informace o oficiálním prohlášení náměstka MPO p. Ing. Jiřího Koliby na X. ročníku celostátní odborné konference Regenerace bytového fondu a staveb občanské vybavenosti 11.11.2014 v Hradci Králové, že po dohodě MPO a SEI budou pokuty za nesplnění povinnost udělovány až od dubna 2015.

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský