Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.11.14 / dotaz č. 53891
Dobrý den,
koupili jsme dům starý cca 30 let.
Dům je napojen na horkovod a osazen litinovými radiátory. V příštím roce uvažujeme o zateplení a změně způsobu vytápění (tepelné čerpadlo či kondenzační kotel).
Nyní uvažujeme o výměně radiátorů. V objektu jsou nainstalované staré litinové. Bohužel jsem slyšel několik názorů, některé pro zachování stávajících litinových, některé pro výměnu za nové deskové ocelové.

Slyšel jsem, že při instalování nových ocelových se dá ušetřit, protože zlepšují účinnost vytápění. Je toto pravda?
Dále jsem slyšel, že staré litinové jsou "věčné", ale ocelové rezaví a je nutné je častěji měnit.
Dají se použít litinové radiátory i pro případné použití s tepelným čerpadlem, když bude dům zateplen?

Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz začnu od konce. Otopné plochy radiátorů stávajícího domu jsou projektovány podle tepelné ztráty jednotlivých místností a teplotního spádu topné vody. Zateplením objektu klesne tepelná ztráta, takže při stávající ploše radiátorů lze snížit náběhovou teplotu topné vody a teplotní spád. Jestli snížení tepelné ztráty zateplením umožní snížení teploty topné vody tak, aby její parametry odpovídaly optimálním provozním podmínkám tepelného čerpadla, je nutno prověřit topenářským výpočtem. V kladném případě bych doporučil ponechání stávajících litinových radiátorů. Tyto radiátory proti ocelovým mají vyšší tepelnou kapacitu danou jednak hmotou litiny, jednak větším vnitřním objemem topné vody, tedy větší setrvačnost při reakci na regulační odchylku směrem nahoru i dolů. Stěny zatepleného objektu z vnější strany mají rovněž velkou tepelnou kapacitu. V případě, že vytápění bude rovnoměrné a nevyskytují se velké a časté změny tepelných zisků, na něž by měl systém pružně reagovat, nevidím u litinových radiátorů kromě vzhledu a prostorových nároků žádnou nevýhodu. Vyšší akumulační schopnost soustavy při použití tepelného čerpadla je vítána jak z hlediska provozních podmínek, tak i z hlediska potřeby překrytí přerušování pásma nízkého tarifu při odběru elektřiny. Z hlediska životnosti lze rovněž mluvit o výhodě. Při změně tepelného zdroje je třeba vzít v úvahu, že dodavatel tepla ze systému CZT provádí průběžné sledování chemického složení topné vody a vnitřní plochy radiátorů po desítkách let provozu jsou většinou ve výborném stavu. Životnost plechových radiátorů v lokálních systémech může být negativně ovlivněna nedostatečnou péčí o kvalitu topné vody.
Plechové nebo obecně nízkoobjemové radiátory jsou vhodnější zejména do objektů s malou tepelnou kapacitou (dřevostavby, stavby s vnitřním zateplením), s nároky na pružnou regulaci z důvodu častých útlumových režimů nebo významných často se měnících tepelných zisků.
S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský