Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.12.14 / dotaz č. 54139
Dobrý den, prosím o odpověď na dotaz. Usiluji o instalaci měřičů tepla a odvolávám se na zákon 318/2012Sb, kde je instalace od 1.1.2015 povinná. Bohužel předsedkyně SVJ se odvolává na:

c) pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, pokud
společenství vlastníků jednotek vyjádří souhlas^5) s odlišnými
pravidly, za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím
právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se
prokazuje energetickým posudkem.

Tudíž prý instalace měřičů v našem domě nemusí být. Má pravdu? Nemohu nikde zjistit, jak to vlastně je... Moc děkuji za odpověď
Dobrý den,
v rámci poradenství EKIS nelze provádět výklad zákonů. Výklad náleží soudu.

Podle mého názoru §7, odst. 6, písm c) zákona 406/2000 Sb. nezbavuje vlastníky povinnosti dle §7, odst. 4, písm. a) téhož zákona:
Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,.

Domnívám se tedy, že SVJ má povinnost měřiče instalovat.

Pokud by si SVJ odsouhlasilo jiná pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, musí doložit nepřekročení limitů energetickým posudkem.

Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, včetně pravidel pro vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie naleznete ve vyhlášce 194/2007 Sb., resp. její aktualizaci vyhl. 237/2014 Sb.

S pozdravem
Jan Antonín