Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.2.15 / dotaz č. 55315
Dobrý den
provozujeme podnájemní nebytové prostory.Dočetla jsem se, že má být schválena novela zákona o hospodaření s energií a vyhlášky o rozúčtování tepla.
Můžete mi prosím odpovědět na tři otázky:
1) Bude nutno, aby vlastník nechal zpracovat energetický štítek budovy pro bytové i nebytové domy?
2) Bude i potom nutné instalovat měřiče tepla do každé místnosti? V jakých případech nemusím?
3)Bude nutno rozúčtovávat teplo jednotlivým podnájemcům nebytových prostor na základě měřáků, nebo bude možné to rozpočítávat pouze podle plochy?
4)Jaký efekt bude mít zpracování energetického posudku budovy, která splní limity?
Děkuji za odpověď
Dobrý den,

ano máte pravdu, že se chystá novela zákona č. 406/2000Sb., o hospodaření s energií. V současné době probíhá schvalování příslušné novely zákona. V současné době se můžeme pouze domnívat jaká bude konečná podoba zákona. Nyní k vašim jednotlivým bodům:

ad1. V současné podobě zákona je vlastník budovy povinen nechat zpracovat Průkaz energetické náročnosti (dále jen PENB):
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. při pronájmu budovy,
3. od 1. ledna 2015 zpracovat PENB pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2,
4. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy.
Výše uvedené povinnosti vlastníka budovy budou ponechány.

ad2. Co se týče měřičů tepla, tato povinnost vychází z vyhlášky č. 237/2014 Sb., která specifikuje požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. V §7a je uvedena povinnost vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie:

V budovách se vnitřní rozvod tepla pro vytápění a vnitřní rozvod chladu vybaví v případě, že:
a) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě, pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění nebo vnitřního rozvodu chladu do bytu nebo nebytového prostoru,
b) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v několika místech,
1. zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo
2. pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii.
Z vyjádření pracovníků Ministerstva průmyslu a obchodu se bude tato povinnost týkat bytových budov a víceúčelových staveb. Pod pojmem víceúčelová stavba se rozumí stavba, která má jak bytové prostory, tak i nebytové prostory.

ad3. Viz ad2. V případě, že neprovádíte rozúčtování nákladů, tak není povinnost instalovat poměrové měřiče.

ad4. Tomuto bodu přesně nerozumím a nejsem Vám schopen na něj odpovědět. Prosím o bližší specifikaci dotazu, abych Vám mohl na něj odpovědět.

S pozdravem

Kaleta Tomáš


Odpovídá:  Ing. Tomáš Kaleta* - EKIS Ostrava KEA tisk