Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.4.15 / dotaz č. 57064
Dobrý den.
Měl bych zájem o solární systém na přípravu teplé vody a přitápění na rodinný domek.
Kolik by byla dotace.
Jak velké náklady by byly na zhotovení
(odhadem)
Je možné zjistit úsporu a návratnost
vložených investic.
poz:
mám podlahové vytápění(teplovodní)
Dobrý den, děkuji za dotaz.

Dotace na solární systém - příprava teplé vody a přitápění je zahrnuta do oblasti C – Efektivní využití zdrojů energie v programu Nová zelená úsporám 2015. Konkrétně se jedná o podoblast C3 -Instalace solárních termických systémů a její část C3.2 s uvažovanou dotací 50 tisíc Kč (viz tabulka 10, str. 16 - Závazných pokynů pro žadatele – odkaz přikládám). Podporovány jsou pouze systémy s minimální účinností dle vyhlášky č. 441/2012 Sb. Dále je nutno splnit parametry dle tab.9, str. 15 – Pokynů. Kromě jiného se jedná o instalaci akumulačního zásobníku tepla.
Podlahové topení je pro solární přitápění vhodné, neboť se jedná o nízkoteplotní systém vytápění. Solární kombinované soustavy se v ČR pro RD navrhují s plochou od 15 do 20 m2. K této soustavě pak lze počítat s centrálním zásobníkem tepla o velikosti 1000-1500 l. Nejčastěji se volí řešení s kombinovaným solárním zásobníkem, ve kterém se solární energií ohřívá otopná voda a v dalším výměníku tepla se připravuje TUV. Nejvhodnější řešení navrhne projektant (podpora na zpracování odborného posudku, str. 17 bod 2.4.4 -Pokynů, je 5 tis. Kč). Uspořit lze mezi 10 až 30 % nákladů na vytápění a ohřev TUV. Cena kvalitních solárních systémů pro RD je mezi 18 až 35 tis. Kč/m2 instalované plochy kolektorů a to včetně montáže. Návratnost je závislá na zisku solární soustavy. Kvalitní systém by měl produkovat ročně 350 – 400 kWh/m2 plochy kolektorů. Dále záleží na účinnosti doplňkového zdroje, předpokládaném růstu cen energií a na event. úroku v bance. Velmi orientačně je návratnost 5 až 10 let. Vlastní výpočet si můžete provést na přiložených stránkách tzb-info (návratnost solární tepelné soustavy).

http://oze.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/134-navratnost-solarni-tepelne-soustavy
http://www.novazelenausporam.cz/file/287/zavazne-pokyny-bd.pdf

Ing. O.Schreiber, Energy Centre Č. Budějovice